Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zhodnocení období

Zhodnocení jednotlivých období Československé republiky.

1. Období první republiky 1918-1938.

         V tomto období žili naši rodiče a prarodiče. Pro všechny občany Čejkov a Zbynic to bylo období těžké zemědělské práce a malých výdělků. Charakterizováno poválečným vyčerpáním ve všech oblastech, kdy válka velmi citelně zasáhla do života. Zvláště pak těm, u kterých chlapci a muži odešli do války. Největší zločinností války bylo to, že se jich polovina nevrátila. Byl velký podíl dětské práce. Byl velký podíl katolické církve na myšlení a jednání lidí. Vzdělanost byla minimální, většina byla jen se základním vzděláním na úrovni pěti ročníků obecné školy. Studovat mohli jen výjimečně nadaní za cenu obětí vlastních i rodiny. To se týkalo jen několika případů v obou obcích, maximálně tří. Úroveň zemědělské práce se za období těchto 20 let vůbec nezměnila. Pouze pozemkovou reformou v roce 1924 získali půdu ti nejchudší.

2. Období válečné 1938-1948 .

         Tato válka do života zasáhla pouze okrajově. Válka v našem kraji neprobíhala, protože naše vláda se vzdala ještě před začátkem války. Válka probíhala v rozhodující míře na východní frontě v Rusku. V Čechách a na Moravě probíhaly pouze incidenty německého obyvatelstva v Sudetech. Dále pak v Anglii proběhla příprava na jeden protiněmecký nesmyslný atentát, který přinesl tisíce obětí zejména nevinných českých lidí. Úroveň zemědělské práce se za toto období vůbec nezměnila a byla na stejně nízké úrovni jako v období 1918-1938.     

3. Období socialismu 1948-1989.

         Došlo k zásadní změně k lepšímu ve všech oblastech života. Je to všechno podrobně popsáno na jiných místech. Bylo to pro lidi, kteří se živí vlastní prací jediné pozitivní období v celé historii československé republiky. V roce 1968 byla zneužita episoda pomoci spřátelených vojsk proti lidem. I za pomoci ze zahraničí se nepodařila odveta za rok 1948, kdy boháči přišli o své nakradené majetky. Zneužila se i nesmyslná oběť jednoho ze studentů upálením. 

4. Období přechodu ke kapitalismu 1989-2018.

         Ve všech oblastech se žilo se z toho, co se vybudovalo v předchozím období. Došlu k trestuhodnému úpadku zemědělství a stali jsme se potravinově závislí zejména na Německu. Poklesla úroveň školství a zásobování potravinami. Byla to svoboda hlavně pro Havla, Schwarzenberga, Vlka a jejich další zlodějské následovníky.