Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práva a školství.

Práva a školství.

         Pro společnost není jasná potřeba části právníků a humanitních pracovníků. Tito mají charakter politických pracovníků pro ochranu kapitalismu, to znamená jen těch bohatých a vládnoucích lidí. Podíváme se nejprve na naše rozbujelé vysoké školství. Je to ve velkém rozporu s vysokým školstvím za socialismu, kdy byla v podstatě jediná vysoká politická škola. Její existence byla v pořádku, protože sloužila pracujícím lidem a varovala před návratem ke kapitalismu. Dnes těch vysokých škol politických je několik desítek. Určitě za to stojí vypsat toto neobvykle velké množství současných zbytečných vysokých škol, které slouží k ideologické ochraně kapitalismu. Financování těchto škol je však ze státních prostředků nás všech. I na soukromé vysoké školy stát přispívá. Přitom ti bohatí daně platit nechtějí, hlavně ODS s Fialou. Nechávají to na pracující zaměstnance. Vrcholem všeho je existence zcela nepotřebných církevních teologických fakult, ze zcela pro lidi nepochopitelných důvodů, jako někdy v předminulých stoletích. Na to být novinářem také vysoká škola potřebná není. Zpravodaje událostí tam školí na politické pracovníky pro obranu kapitalismu a protisocialistickou propagandu. Umělci také nepotřebují vysokou školu, stačí, když mají talent. Vypíšeme si tedy tyto všechny nepotřebné fakulty vysokých škol v celé naší malé zemi. Sociální studia, tělesné výchovy a sportu, tělesné kultury, filosofická, husitská teologická, katolická teologická, evangelická teologická, cyrilometodějská teologická, zahradnická, humanitní, AMU,   bezpečnostně právní, bezpečnostního          managementu,     multimediálních komunikací, psychosociální studia,    regionálního rozvoje a mezinárodní studia, aplikovaných věd, desingu a umění, výtvarné umění, Ladislava Sutnara, vojenského leadershipu, vojenské zdravotnictví, vojenské technologie, vojenské programy, mezinárodní vztahy, podnikohospodářská, národohospodářská, hotelová, Unicorn, anglo americká, podnikání a práva, Škoda-auto, umění, obchodní, Kleknerův ústav, Masarykův ústav vyšších studií, polytechnická, Palestrova, Newton College, AVU, soudní inženýrství, restaurování, Bankovní institut, Sting Prague Collebe, veřejných politik, obchodně podnikatelská, Akcent College Prigo, politických a společenských věd, filmová, Západomoravská, aplikované psychologie, logistiky, společenské studie, Joštova akademie, kreativní komunikace, mezinárodní a veřejné vztahy, Evropské regionální studie, přijímacího řízení, Education. Takto si každý může udělat obrázek, z těchto názvů velkého počtu nepotřebných fakult, kam hlavně jdou náklady státu na školství.           

         Velké množství vystudovaných právníků, vysoce placených ze státních, tedy našich prostředků, slouží hlavně k ochraně kapitalistů. Současní vystudovaní právníci jsou tedy plně poplatní kapitalismu a jeho penězům. Kapitalisté, protože mají peníze, se skoro při všech obviněních dlouze soudí ve všech stupních soudů, zase za naše prostředky za značné pozornosti médií v desítkách případů a nakonec jsou téměř vždy osvobozeni a amnestováni a stát jim vyplatí ještě milionové odškodnění a zase z našich státních prostředků. Pokaždé chybí důkazy a vydělají tak na tom oni i všichni zúčastnění právníci na náš úkor.  Právníci řeší hlavně minulost a restituce a zase hlavně jen pro ty bohaté a v jejich zájmu a hlavně v duchu antikomunismu a antirusismu. Ze současnosti soudí pak hlavně to, z čeho mají peníze. Exekuce, záležitosti pro podporu migrantů, EU a NATO, záležitosti okolo ruských agentů a počítačových hackerů. Co se týká pracujících lidí, tak jim hlavně zvyšují za všechno poplatky. Na vlastní soudcovskou praxi není ani třeba rozsáhlé právnické vzdělávání, to dříve zvládli i soudci z lidu. Za socialismu byli právníci na straně lidí proti rozkrádačům. Nyní na straně lidí je už jen Křeček a president Zeman. Naproti nim na straně kapitalistů rozkrádačů a proti lidem jsou Šabatová, Sokol a Rychetský s celým senátem. Zločinný kapitalismus, který má záštitu v USA a EU, vždy prostřednictvím ústavního soudu Rychetského dosáhne svého. I proti sněmovně, presidentovi a ministryni spravedlnosti za pomoci senátu. Tak tomu bylo při jeho hrubém ovlivnění voleb v roce 2021 a před tím při církevních restitucích.