Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práva a školství.

Práva a školství.

         Pro společnost není jasná potřeba části právníků a humanitních pracovníků. Tito mají charakter politických pracovníků pro ochranu kapitalismu, to znamená jen těch bohatých a vládnoucích lidí. Podíváme se nejprve na naše rozbujelé vysoké školství. Je to ve velkém rozporu s vysokým školstvím za socialismu, kdy byla v podstatě jediná vysoká politická škola. Její existence byla v pořádku, protože sloužila pracujícím lidem a varovala před návratem ke kapitalismu. Dnes těch vysokých škol politických je několik desítek. Určitě za to stojí vypsat toto neobvykle velké množství současných zbytečných vysokých škol, které slouží k ideologické ochraně kapitalismu. Financování těchto škol je však ze státních prostředků nás všech. I na soukromé vysoké školy stát přispívá. Přitom ti bohatí daně platit nechtějí, hlavně ODS s Fialou. Nechávají to na pracující zaměstnance. Vrcholem všeho je existence zcela nepotřebných církevních teologických fakult, ze zcela pro lidi nepochopitelných důvodů, jako někdy v předminulých stoletích. Na to být novinářem také vysoká škola potřebná není. Zpravodaje událostí tam školí na politické pracovníky pro obranu kapitalismu a protisocialistickou propagandu. Umělci také nepotřebují vysokou školu, stačí, když mají talent. Vypíšeme si tedy tyto všechny nepotřebné fakulty vysokých škol v celé naší malé zemi. Sociální studia, tělesné výchovy a sportu, tělesné kultury, filosofická, husitská teologická, katolická teologická, evangelická teologická, cyrilometodějská teologická, zahradnická, humanitní, AMU,   bezpečnostně právní, bezpečnostního          managementu,     multimediálních komunikací, psychosociální studia,    regionálního rozvoje a mezinárodní studia, aplikovaných věd, desingu a umění, výtvarné umění, Ladislava Sutnara, vojenského leadershipu, vojenské zdravotnictví, vojenské technologie, vojenské programy, mezinárodní vztahy, podnikohospodářská, národohospodářská, hotelová, Unicorn, anglo americká, podnikání a práva, Škoda-auto, umění, obchodní, Kleknerův ústav, Masarykův ústav vyšších studií, polytechnická, Palestrova, Newton College, AVU, soudní inženýrství, restaurování, Bankovní institut, Sting Prague Collebe, veřejných politik, obchodně podnikatelská, Akcent College Prigo, politických a společenských věd, filmová, Západomoravská, aplikované psychologie, logistiky, společenské studie, Joštova akademie, kreativní komunikace, mezinárodní a veřejné vztahy, Evropské regionální studie, přijímacího řízení, Education. Takto si každý může udělat obrázek, z těchto názvů velkého počtu nepotřebných fakult, kam hlavně jdou náklady státu na školství.           

         Velké množství vystudovaných právníků, vysoce placených ze státních, tedy našich prostředků, slouží hlavně k ochraně kapitalistů. Současní vystudovaní právníci jsou tedy plně poplatní kapitalismu a jeho penězům. Kapitalisté, protože mají peníze, se skoro při všech obviněních dlouze soudí ve všech stupních soudů, zase za naše prostředky za značné pozornosti médií v desítkách případů a nakonec jsou téměř vždy osvobozeni a amnestováni a stát jim vyplatí ještě milionové odškodnění a zase z našich státních prostředků. Pokaždé chybí důkazy a vydělají tak na tom oni i všichni zúčastnění právníci na náš úkor.  Právníci řeší hlavně minulost a restituce a zase hlavně jen pro ty bohaté a v jejich zájmu a hlavně v duchu antikomunismu a antirusismu. Ze současnosti soudí pak hlavně to, z čeho mají peníze. Exekuce, záležitosti pro podporu migrantů, EU a NATO, záležitosti okolo ruských agentů a počítačových hackerů. Co se týká pracujících lidí, tak jim hlavně zvyšují za všechno poplatky. Na vlastní soudcovskou praxi není ani třeba rozsáhlé právnické vzdělávání, to dříve zvládli i soudci z lidu. Za socialismu byli právníci na straně lidí proti rozkrádačům. Nyní na straně lidí je už jen Křeček a president Zeman. Naproti nim na straně kapitalistů rozkrádačů a proti lidem jsou Šabatová, Sokol a Rychetský s celým senátem. Zločinný kapitalismus, který má záštitu v USA a EU, vždy prostřednictvím ústavního soudu Rychetského dosáhne svého. I proti sněmovně, presidentovi a ministryni spravedlnosti za pomoci senátu. Tak tomu bylo při jeho hrubém ovlivnění voleb v roce 2021 a před tím při církevních restitucích. 

Studentská léta.

            Popíši, jak se u nás studovalo v období od roku 1962 do roku 1970. Už 14 let měli všichni stejné možnosti. Ne jako předtím, kdy lepší možnosti měli, ti co pocházeli z bohaté rodiny, než ti co pocházeli ze slušné rodiny. Popíšeme, co mi dalo studium do života, a provedeme porovnání se studováním v dnešní době. Dnešní studia na rozdíl od našich studií, jsou převážně ideologická, a mají jediný cíl, stálým hloupým opakováním dokázat, že Rusko a Čína musí být zlikvidována. Celá studijní atmosféra je pro germánská, pro náboženská, protislovanská a vše je to zakrýváno českým slovem svoboda a cizím slovem demokracie. Také nemůže být žádným přínosem studovat v cizí germánské zemi v cizím germánském jazyku. Není to přínosem pro naši společnost, protože ten dotyčný v té cizí zemi zůstane a my ztratíme vše, co jsme do něj investovali a on už nám nic nepřinese. Je to hloupé a nesmyslné jako dřívější náboženská studia v latině. Ono i dnes je vrchol hlouposti, studium teologie. V dnešní době je převážná část studijních oborů kurzy pro klamání lidí. Měl jsem na základní škole samé 1. Na konci 9. třídy, přijeli do naší vesnice za předsedou národního výboru a otcem, zástupci ředitele školy a přesvědčovali mne, abych podal přihlášku na zemědělskou školu do Klatov. Neměl jsem však k zemědělství vztah, tak jsem podal přihlášku na střední školu se zaměřením na matematiku a fyziku do Sušice. I když se pro venkovské naskytla poprvé v historii vůbec možnost studovat, tak venkovští mají horší podmínky než ti městští. Začíná to brzkým vstáváním a čekáním na autobus. Odpoledne jede autobus až po směně v Sole ve čtyři hodiny. To ještě každého čekala práce doma. Jediným štěstím bylo to, že už pole byly v zemědělském družstvu, ale přesto byla nutná třeba pomoc rodičům v kravínu. K domácímu studiu a k úlohám bylo tak se možné dostat pozdě večer a to už se chtělo spát. Bylo nutné nařídit budík na 4 hodiny a dohonit to ráno. Studium matematiky a fyziky bylo v Sušici na vysoké úrovni. Měli jsme mladou profesorku, absolventku matematicko-fyzikální fakulty. Využívala všechny známky. Ne jako dnešní učitelé. U těch kdo umí, dostane 1, a kdo neumí 2, aby měli pokoj od rodičů. Z technických předmětů jsme měli ještě deskriptivní geometrii, chemii, biologii a strojírenství. V rámci praktické pracovní výuky jsme chodili do strojních dílen Sola, kde jsme se vyučili strojnímu oboru v nižší kvalifikační třídě. V rámci školního výletu jsme se dostali i do zahraničí, do Drážďan. Měli jsme dva světové jazyky ruštinu a němčinu. Dnes už mají jen angličtinu. Občanskou výchovu jsme měli také. Ale i dějepis a zeměpis. Učili jsme se pravdivě o historii a zeměpisu všech zemí. Ne, jak tvrdí současní nepřátelští propagandisté, že jsme se učili jen o komunismu. Naopak současným studentům tito propagandističtí nepřátelé předkládají zcela upravené a zcela zkreslené dějiny, tak jak to vyhovuje světové fašistické nadvládě USA, zejména, společně s Německem a Anglií při jejich přípravě války proti Rusku. Samozřejmou i přínosnou součástí studia byla brigáda, chmelová, bramborové, i lesní. Písemná maturitní práce z českého jazyka měla témata: Rozbor díla ze světové literatury, Co mi dává denní tisk, Význam elektromagnetického záření a Jak pomáhají moderní dopravní prostředky při zkracování vzdáleností. Zvolil jsem téma: Co mi dává denní tisk. Napsal jsem 7 stran. Z ruského jazyka byla témata: Spolupráce ČSSR a SSSR, Moje plány do budoucna a Vyprávěj o filmu, který jsi viděl. Zvolil jsem první téma. Pro týdenní přípravu k vlastní maturitě jsme měli 200 otázek. Z matematiky jsem si vylosoval Integrály, z fyziky Archimédův zákon, z češtiny Nerudu a z ruštiny Osud člověka. Do této historie patří i jména učitelů. Pešková, Přibylová, Uher, Hubený, Pleskač, Kunc, Vyčichlová, Vlček.  Už tehdy bylo studium v socialistickém Československu na vysoké úrovni, možná větší než v zemích kapitalistických. Přes to, že po roce 1948 mnoho odborníků emigrovalo. To byli v podstatě zločinci. Stát, tedy my všichni jsme do nich od malička investovali, a oni přešli ke germánským nepřátelům a ti měli zdarma hotového pracovníka a my jsme hotového pracovníka ztratili. Dnes to zločinně prezentují tak, že šli za svobodou a že u těchto nepřátel našli záchranu. Ty dráty na hranicích měli skutečně pro nás velké opodstatnění.  Náš stát vydával na školství větší prostředky než soukromý kapitalistický systém. Studenti si tam museli v podstatě na studia přispívat a tak to bylo hlavně pro ty bohaté. Maturita byla předpokladem pro studium na vysoké škole.

            V mém případě to byla Vysoká škola elektrotechnická v Plzni. To bylo týdenní dojíždění, naštěstí z Čejkov přímo do Plzně. Ubytování přes týden bylo na koleji. Obědy i večeře byly v menze. Bylo to, pětileté studium zakončené státní zkouškou s titulem Ing. Studovat jsme chodili do studovny Státní vědecké knihovny. V 1. ročníku jsme dělali zkoušky z matematiky, fyziky, deskriptivní geometrie, elektro strojírenství, technického kreslení, chemie a politiky. Ve 2. ročníku přibyla ruština, materiál, mechanika, pružnost a pevnost a elektrotechnika. Ve 3. ročníku přibyla výpočtová matematika, měření, termomechanika, stroje, technologie, elektromateriály, bezpečnost a německý jazyk. Ve 4. ročníku přibyla sociologie, elektronika, automatizace, elektrické stroje a vysoké napětí. Odborná praxe byla v Jugoslávii v loděnicích v Rijece. Podíleli jsme se na montáži elektrozařízení velkých námořních lodí. Pracovali jsme v partě s chorvatskými i srbskými kamarády. Ubytováni jsme byli v Domě medicínských sester v Rijece. Pracovali jsme 14 dnů od 6 do 12 hodin. Odpoledne jsme pak trávili na privátní pláži loděnic. Zbývajících 14 dnů jsme se věnovali rekreaci. Někteří se vydali vlakem na Plitvická jezera, někteří do italského Terstu. Část se nás vydala stopem a s jednou dekou po pobřeží až na ostrov Rab. Zpět jsme potom cestovali na palubě noční lodi. Na společném výletě jsme byli v jeskyních ve Slovinsku. Při zpáteční cestě vlakem jsme se zastavili na 1 den ve Vídni. Určitě to bylo za socialismu lepší než nyní za kapitalismu. Měli jsme i zkoušky z vojenské přípravy. Také bylo vojenské soustředění a kasárnách v Plzni a v Boru u Tachova. Školili nás na specializaci dělostřelecká optika. V 5. ročníku přibyly počítače, pohony, ekonomika a osvětlování. U nás se na dostatečné úrovni vyučovala samozřejmě i výpočetní technika. V USA byly sice počítače na vyšší úrovni, ale ty byly podporovány a sloužily pro vojenskou armádu a kapitalistické koncerny, ale ne pro školství a mírové využívání. Sám jsem se učil první počítačový program Algol už v roce 1967. Algol 60 sehrál díky své koncepci důležitou roli v historii počítačových jazyků. Jako první světu představil blokovou strukturu programu. Tedy to, co dnes známe ve formě begin-end. Na analogovém počítači značky Meda, kde jsme dělali zápočet z Automatizace. Státní závěrečnou zkoušku jsem měl 1. září 1970. Bylo to v malé posluchárně u vchodu do hlavní budovy elektro fakulty. Předsedou státní zkušební komise byl profesor Matěna z ČVUT z Prahy. Poslední, pátý ročník studia byl také ročníkem pro vypracování diplomové práce. Naší malé skupince studentů byly vedoucím katedry zadány úkoly z oblasti energetiky jaderných elektráren. Konzultanty jsme měli v příslušném závodu podniku ŠKODA. Při obhajobě jsme pak přednesli referát o diplomové práci. Potom vedoucí diplomové práce a recenzent přečetli své posudky. Pak bylo na nás zaujmout stanovisko k přečteným posudkům. Pak odpovídat na připomínky vedoucího diplomové práce, recenzenta i ostatních členů komise. V závěru pak bylo nutné předsedovi komise také prokázat znalosti hlavních předmětů studijního oboru. Po poradě komise byl pak vysloven rozsudek. Buď za 1, 2, 3, nebo neudělal.   Vázaná diplomka s texty a výkresy zůstala na katedře. Ta moje měla název: Paralelní spolupráce motorů dmychadel v jaderné elektrárně při přechodových stavech. Ještě je možné uvést profesory. Hyška, Mašek na matematiku, Kubík na automatizaci, Havlíček energetika, Mayer, Kůs, Hubata elektrotechnika, Kule elektrické pohony, Kličková deskriptiva, Benedikt elektromateriál, Plánička pružnost a pevnost, Král tváření materiálů, Benda, Bečka fyzika, Janeček mechanika, Pavlík termomechanika, Kožený elektrické teplo. Pak už po absolvování jednoroční vojny v důstojnické hodnosti, stačilo najít si vhodné zaměstnání. To se mi podařilo v oboru, v energetice. Později, už v zaměstnání, v roce 1975 jsem už na počítači zpracovával projekty elektrického ovládání elektráren a ještě do roku 1989 jsem v práci využíval vlastní počítač, vyrobený v NDR Robotron. Programem Fox Pro jsem vystavoval, zpracovával a tiskl faktury. Programy textové a tabulkové T602 a Super Calk byly na úrovni Microsoft Office z USA. Nebylo to tedy tak, jak současná zločinecká propaganda stále opakuje, že za socialismu jsme byli počítačově zaostalí proti kapitalismu. V dnešní době se zneužívají počítače v USA (i u nás), zejména k přípravě války proti Rusku a Číně, která mimochodem už ve výpočetní technice USA předstihla. V USA si vymysleli a naše BIS tu hloupost bez předkládání důkazů zločinně papouškuje, že Rusko a Čína podniká na USA kybernetické útoky. Každý slušný člověk, který jen trochu používá mozek, a nemusí to být ani počítačový odborník, musí v tom jednoznačně odhalit těžký zločin ze strany USA k vytváření záminky pro válku.