Jdi na obsah Jdi na menu
 


Měnění historie

Překrucování dějin ve školních osnovách po roce 1989.

            Překrucování dějin je prováděno státní bezpečnostní službou (BIS) na ministerstvu školství před revizí školních osnov. Týká se dějepisu, zeměpisu a literární výchovy. Mění se význam českých legií v 1. světové válce. Hodnotí se kladně to, že slovanští Češi bojovali proti slovanským Rusům. Mnichovská zrada je nahrazena Mnichovskou dohodou ministrů zahraničí Anglie a Francie s Německem podepsanou českým presidentem. BIS zcela mění výklad průběhu druhé světové války. Opomíjí význam Československé armády Ludvíka Svobody v Sovětském svazu. Dukelskou operaci vykládá jako masakr československých vojáků na příkaz sovětského vedení. BIS zcela přepisuje osvobození Prahy Sovětskou armádou. Lživě viní Sovětskou armádu za smrt tisíců lidí při Pražském povstání a lituje toho, že Praha nebyla osvobozena americkou armádou. Hrdinství československé armády v Sovětském svazu, nahrazuje hrdinstvím českých letců v bitvách v Anglii. Toto přepisování dějin se jim hodí v současné době při přípravě USA na válku s Ruskem. Zcela mění ve školních osnovách skutečnosti v roce 1968. Tehdejší reformní hnutí KSČ nazývají zločinným. Mění výklad kolektivizace a znárodňování. Toto využívají v plné míře ve své trvalé agresivní propagandě i česká státní média. Z Literární výchovy bude odstraněn František Ladislav Čelakovský, protože napsal Ohlas písní ruských. Bude odstraněno všechno, co se týká národního obrození a Slovanské vzájemnosti. Naproti tomu jsme svědky toho, jak je kladen důraz na německou kulturu, německý vliv a na Habsburskou monarchii. Cílem BIS je vymazání viny německého národa a rakouské šlechty a vykreslení Sovětské armády jako nepřítele a okupanta. Už za Marie Terezie platilo, že základem školství je psaní, čtení a počítání. BIS před počítáním dává přednost výuce angličtiny. BIS vystupuje agresivně proti Rusku na straně USA. Kriminalizuje STB (Státní bezpečnost před rokem 1989). Přitom STB chránila socialismus před kapitalismem ze zahraničí a bylo to její povinností. V Praze se na měnění historie a otevřeném nepřátelství proti Rusku a Číně podílí v roce 2020 parlamentní strany Piráti, ODS a TOP09 prostřednictvím primátora a starostů Hřiba, Novotného a Koláře. Měnění historie provádí také předseda senátu z ODS Vystrčil. Toto je však již nebezpečné, neboť to zasahuje do nejvyšší úrovně státu a narušuje to mezinárodní vztahy se světovou uznávanou velmocí Čínou. Jsou za to zodpovědné nejen již uvedené strany Piráti, ODS, TOP09 ale i strana starostů a lidovců. Jedná se od nich o nepřátelské, až hloupé nenávistné proamerické jednání. Znovu se ukazuje zbytečnost senátu, který naše malá země nepotřebuje a který nás finančně zatěžuje. 

Po roce 1989 se vrací to, co bylo před rokem 1948, to je vliv církve na politiku a protibolševická nenávist. Když právě bolševismus změnil zaostalé carské Rusko v prosperující zemi a světovou velmoc. Dále propaganda proti železné oponě mezi světem kapitalismu a socialismu. Právě ta nás před kapitalismem chránila. Propaganda proti pohraničníkům, kteří tuto nebezpečnou ochranu museli provádět. Germáni se za železnou oponou semkli proti slovanským socialistickým zemím. Germáni byli po válce silnější, protože válka Spojené státy téměř nezasáhla, naproti tomu Slované byli téměř před úplným vyhlazením. Je to stále víc jak tisíc let trvající otázka vztahu Germánů a Slovanů v Evropě.  Na straně Germánů je kapitalismus, katolická církev a na straně Slovanů je socialismus a ateismus. Germáni byli vždy dobyvační válečníci a Slované umírnění zemědělci. Současné válečné uskupení NATO jsou převážně Germáni. K nim se připojili románští světoví kolonizátoři Francie, Španělsko, Portugalsko a Italie. Po roce 1989 se k nim připojili i zrádní západní Slované - Poláci, Češi a Slováci. Akce po roce 1989, spojené s obnovou křížků a kapliček v nedalekých šumavských Sudetech, v místech vysídlených sudetských Němců, mají za úkol snahu o revizi německé otázky, abychom tato území potomkům sudetských Němců vraceli. V tom se angažují zejména starostové strany lidové.

Zásadní podíl na měnění historie mají veřejnoprávní média a ministerstvo školství. Ministerstvo školství má gesci nad vydáváním učebnic a nad vědeckými pracovišti univerzit, které se historií a politikou na vládní úrovni zabývají. Mění se to, že se neuznává 7. listopad 1917 jako nejdůležitější den v historii lidstva. To platí proto, že ve slovanském Rusku poprvé v dějinách lidstva zvítězili otroci nad otrokáři a to na více než 70 let. Obdobně se neuznává 25. únor 1948 ve slovanském Československu. To byl obdobně nejdůležitější den v historii českého a slovenského národa, kdy otroci zvítězili nad otrokáři na více než 40 let. Historie se dále mění tím, že za největší hrdinství českého národa se uvádí atentát na německého protektorátního pohlavára Heydricha. Byla to akce anglických tajných služeb, která českému národu nic nepřinesla, jen tisíce nevinných mrtvých v civilním obyvatelstvu. Rovněž tak čeští letci v anglické armádě nebojovali za naše zájmy, ale za zájmy germánské Anglie. Když chtěli bojovat proti germánskému německému nepříteli, tak měli bojovat ve slovanském Rusku, kde se o válce rozhodovalo a taky rozhodlo. Angličané nebojovali s Německem za naše zájmy, ale za zájmy udržení svých kolonií po celém světě. Největší naší zradou zůstává rok 1989, když jsme se jako český národ otevřeně ke Germánům připojili. Po roce 1989 tehdejší kapitalistický režim zcela změnil roli historiků. Historici odešli ze zaprášených archivů. Tam do té doby pátrali o tom, co se z historie na našem území dochovalo za období od příchodu Slovanů v prvním tisíciletí našeho letopočtu. Pátrali nejen po písemných podkladech, ale i po souvislostech vývoje a vztahu ke Germánům. Po roce 1989 se však z historiků, kteří působí nyní jako profesoři a akademici, stali dobře placení ideologové a propagandisté kapitalistického režimu. Ještě ve větší míře se zaměřili na shromažďování podkladů proti husitství a proti socialismu. K propagaci využívají veřejnoprávní televizi, která v roce 1989 přestala být veřejnoprávní a stala se silně jednostranně kapitalistická i katolická. Takto silně působí po dlouhé období na obyvatelstvo na všech svých programech. Neustále verbálně opakují nesmyslné spojování nacismu a komunismu na stejné úrovni, to je stejné jako spojování ohně a vody. Vybírají stále jen osoby, které byli souzeny za fašismu i za socialismu. To znamená, že za fašismu bojovali proti fašismu a za socialismu bojovali proti socialismu. To ještě neznamená, že fašismus je stejný jako socialismus. Jiné informace pro obyvatelstvo tak nejsou. Pro jistého profesora Vaňka vystupujícího v médiích byla důležitou historickou událostí havárie sovětské jaderné elektrárny a dále to, že války přinášejí technologický pokrok.     

K měnění historie dochází nejen u dementního řeporyjského starosty ODS Novotného. Ten nechal vybudovat v Praze pomník fašistickým Vlasovcům. Také starosta ODS v Sušici nechal změnit pomník obětem 1. a 2. světové války v Sušici na pomník obětem válek a komunismu. Pokud je  známo z historických pramenů, v Sušici probíhaly války Germánů proti Slovanům, války Germánů proti husitům, války proti Švédům, války proti Habsburkům. 1. světová válka byla válka zejména germánské šlechty a kapitalistů za světovou nadvládu nad koloniemi. 2. světová válka byla válka Germánů, zejména Němců pro vyhlazení nás Slovanů. O vítězství v této válce se jednoznačně v rozhodující míře zasloužili právě komunisté a zachránili nás Slovany před Germány. Žádná další válka komunismu, ve které by byly oběti komunismu, jak se píše na dodatečnou cedulkou změněném sušickém pomníku není známá ! K měnění historie dochází i v Klatovech. Jistý pracovník městského úřadu Chroust zneužívá své znalosti historie k sprostému politickému boji na straně kapitalismu, kdy pokládá věnce za MÚ k údajným obětem komunismu v nějakém parku v Klatovech. 

I v Sušici v souvislosti s oslavováním USA při výročích konce 2. svět. války dochází k měnění historie. Vylodění USA v Evropě nebylo proto, že by chtěli USA ještě v poslední chvíli pomoci Rusku v boji proti Němcům, nebo osvobodit naši malou zemi, která byla protektorátní součástí Německa. Šlo jim o obsazení co největší části Evropy a zajistit si tam svou nadvládu. Nechovali se jako osvoboditelé, ale jako dobyvatelé. Bojových akcí proti Ruskem poražené německé armádě bylo minimálně. Zato Američané znásilňovali evropské ženy a dívky. Bylo u nich evidováno 181 případů znásilnění a z toho 49 velmi závažných případů, kdy byli tito američtí vojáci odsouzeni k trestu smrti.