Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika Zbynic od 1654

Kronika Zbynic 1654 až 1913.

1654  Ve vsi, je 9 sedláků, 8 chalupníků a 5 zahradníků. Největšími sedláky jsou Václav Hána hořejší, Jan Hána dolejší, u Barborků Mikuláš Beránek, Jakub Dušek, Jiřík Šatra a Václav Hrach.   Dále ještě Jiřík Trš, Jakub Zajíc a Václav Míka. Koně má ze sedláků Hána horejší, Hána dolejší, Zajíc, Míka, Dušek a Šatra. Chalupníci byli Jan Šula, Matěj Krčmář na gruntu u Holečků a současně v hospodě u Lojzinky, Pavel Kazda, Matěj Picek, Tomáš Čech, Jan Kubát, Jiřík Němec a Pavel Ouřenka. Kubátů a Němců byl původně selský grunt, který se rozdělil na dva chalupnické.  Zahradníci byli Václav Holeček, Tomáš Korec Švec, Jakub nebo Adam Zajíc Paznota původně u Hrachů dvora, Volšana a Jan Vejslav. Zahradníci byly dodatečně postavené grunty u původních gruntů. Kovárna byla u Volšanů.                                                                                               1658  Farářem byl Petr Vojtěch Knoph.                                                                     1663  Zmínka o kantoru Janu na škole ve Zbynicích. Jeho syn byl kantorem v roce 1672. Na svatbě učitele na faře byli i páni Račín z Hrádku a rytíř Ježovský z Tedražic.     1665  Farářem byl bratranec předchozího faráře Jakub Vojtěch Knoph. Grunt u Šulů převzal Jan Šula. Selský grunt u Hrachů převzal Jakub Hrach.                                                                                            1668  Hospodu u Lojzinky má od vrchnosti Šimon Šebesta.       1670  Selský grunt Hánů dolejších převzal Jan Hána. Selský grunt Dušků převzal Šimon Dušek.                                                                     1675  Grunt u Holečků převzal Matouš Holeček.         Grunt u Kazdů        převzal Václav Kazda.        Grunt Kubátů převzal Jan Kubát.                                                                          1680  Selský grunt u Hánů hořejších převzal Jiří Hořejší. Selský grunt u Tršů převzal Martin Trš.                                                                                     1684  Farářem byl Václav Vojtěch Kohout.                                                             1690  Selský grunt u Tršů vyhořel a musel být znovu obnoven.         Rovněž tak vyhořel chalupnický grunt Ouřenků. Selský grunt u Míků, který před tím, za Matěje Míky také vyhořel, převzal Jakub Míka. Matěj Míka dělal šafář na mokrosuckém dvoře.                                1695  Grunt u Šulů převzal Václav Šula.                                                                                                                1696  Selský grunt Hánů dolejších převzal Pavel Hána.                                                                                                    1698  Grunt u Holečků převzal Jiří Holeček. Grunt Němců převzal Jan Němec. Obec vlastnila pastušku pro pastýře u Míčenů.                                                                                           1700          Na selském gruntu u Hánů hořejších byl Martin Hořejší.         Ten se oběsil a grunt zapálil. Místo něho vrchnost nasadila Václava Kadlece. Na selském gruntu u Barborků byl Václav Beránek. Na selském gruntu Dušků byl Jakub Dušek. Na selském gruntu u Hrachů byl Tomáš Hrach. Na selském gruntu Šatrů byl Jiří Šatra. Na gruntu Ouřenků byl Martin Ouřenka. Jan Krejčí si postavil za posledním Paznotů gruntem, grunt u Krejčů, kde vykonával své řemeslo. Na gruntu Picků byl Jiří Picek, za kterého se provdala Anna Čechová ze sousedícího gruntu Čechů. Na gruntu Kubátů byl Martin Kubát. Na gruntu u Čechů byl Jiří Čech. Na gruntu u Vejslavů byl Martin Vejslav. Na gruntu u Ševců byl Jan Korec. Grunt u Krejčů postavil zbynický krejčí Jan Krejčí.                                                                                                                                     1701  Volšanů kovárnu koupil od vrchnosti Václav Šmíd. Jiří Holeček byl z gruntu u Holečků sehnán, protože špatně hospodařil. Grunt převzal Jakub Míka, který se začal psát Holeček. Grunt u Němečků hořejších (nový Přibylů) prodal Tomáš Bořan Jiříkovi Holečkovi.                                                                                                       1702  Selský grunt u Míků převzal zpátky po návratu z funkce  mokrosuckého šafáře Matěj Míka. Grunt u Cestáků postavil Jiří Jírovec.                                                                                                       1703  Vaření piva na faře.                                                                                        1710  Farářem byl Antonín Chmelíček. Grunt Kazdů převzal Jakub Kazda.                                                                                                1711  Vdova Anna Čechová vyměnila Picků a Čechů grunt, bratra Jana Čecha.                                                                                              1713  Na desátky a církevní poplatky měl farář ve Zbynicích 125 duší, v Čejkovech 156, na Čermné 170, v Mokrosukách 116, v Mířenicích 110, v Kašovicích 21, v Sedlečku 16 a v Otěšíně 16. Výměra farních polí byla 13 ha a louky na 13 vozů sena. Na faře měli 2 koně, 2 tažné voly, 4 krávy, 6 jalovic, 12 ovcí a 2 prasnice.  Selský grunt u Tršů vyměnil  Martin Trš s gruntem Pavla Paznoty, který se začal psát Trš.  Selský grunt u Zajíců převzal Pavel Zajíc po otci Petru Zajícovi.                                                                                                                                                                         1714  Učitel Václav Vojtěch Batěk.                                                      1719  Selský grunt u Hrachů převzal Jan Hrach. Zadlužený grunt po otci dále zadlužil. Selský grunt Šatrů prodal Jiří Šatra bez souhlasu vrchnosti hrádeckému šenkýři Venclovi Baťkovi. Také rybníček u Šatrů prodal pokoutně Kubátovi. Vrchnost oba prodeje neuznala. Grunt Ševců převzal Jan Korec.                                                                                                  1721  Hospodu u Lojzinky má od vrchnosti Vencl Watka.                     1722  Zbynický rychtář, konšelé a sousedi se dostavili na kancelář Jejich Milostivé Vrchnosti Jana Desfourse v Hrádku, aby Jakub Holeček dobrovolně z gruntu Holečků odešel, protože ani jemu se nedařilo a dluhy neplatil a aby grunt byl zapsán Václavu Slavíkovi z Čermné.                                                                                         1724  Selský grunt u Zajíců převzal po odkázání Václav Mašek. Na Na selském gruntu Šatrů byl Martin Šebesta.                                        1725   Rychtářem byl výjimečně chalupník Václav Matouš.                                                                                                       1726   Farářem byl František Michálek. Selský grunt u Barborků převzal Josef Beránek. Musel ale slíbit, že splatí dluh na gruntu, že bude živit tetu, vdovu se třemi dětmi a že nechá na gruntě mladšího bratra Václava, který měl na grunt právní nárok. Václav byl také vdovec se třemi dětmi.                                                                                                 1727   Grunt u Šulů převzal Jiří Šula. Grunt u Kudrnů, vlevo u cesty na Čermnou postavil Václav Dušek, zvaný Postrčka. Byl to podíl od selského gruntu u Dušků.                                                       1728  Grunt u Vítů byl postaven pro Dorotu Duškovou neb Pickovou na základě vyrovnání.                                                                           1730   Na gruntu Holečků Václav Slavík z Čermné skutečně všechny dluhy zaplatil. Grunt Němců převzal Jakub Němec. Na selském gruntu u Zajíců v místě starého sklepa postavil Jan Podlipský chalupu. Vzal si za ženu Annu Zajícovou.                                                                                               1733  Selský grunt Hánů dolejších převzal Vojtěch Hána. Grunt u Krejčů převzal Jakub Krejčí, který také vykonával krejčovské řemeslo.                                                                                                                                   1734  Hospodář na selském gruntu u Dušků, Jakub Dušek se šafářem v Hrádku předstoupil před hrádeckou vrchnost Fridricha Desfourse, že je nemocný a syn nezletilý. Hrabě dosadil na jeho statek Jakuba Dršku z Hrádku do doby, než bude syn zletilý.                                              1743  Z rozhodnuti Jeho Milosti hraběte Desfourse byl selský grunt u Hrachů Janu Hrachovi odebrán a prodán Jakubu Ouředníkovi. Janu Hrachovi a jeho bratru Václavovi byla ponechána malá chalupa u gruntu i s kouskem pole.                                                                                                               1744  Farářem byl Jan Kohout. Grunt u Šulů převzal Jakub Šula.                                                                  1745 Grunt Ouřenků převzal Matěj Ouřenka. Grunt Picků Jana Čecha převzal Vít Čech zvaný Picek. Špatně hospodařil a byl vrchností Desfours z gruntu sehnán. Grunt Vítů převzal Vít Dušek.                                                                                                    1748  Farářem byl František Hruška.                                                                      1750  První škola u Dudů. Přestavba fary.                                                                                   1752   Druhá farní škola u Kolářů. Dlouholetá zádušní škola u Dudů byla prodána hrádeckému poddanému Matěji Rostkopfovi.             1753  Grunt u Přibylů postavil Václav Přibyl.                                                                                                                                                  1755   Selský grunt u Míků převzal vnuk Jakuba Míky, Jan Míka. Grunt u Přibylů postavil Václav Přibyl.         Grunt Kazdů převzal          Václav Kazda. Musel vrchnosti zaplatit podíl i za bratra, který zběhl z gruntu. Grunt Kubátů převzal Jan Kubát. Selský grunt Šatrů převzal Václav Šatra. Grunt Vítů převzal Jakub Dušek. Grunt Ševců koupil Václav Němec, zvaný Korec. Na gruntu u Jandů byl Jiří Holeček. 1756  Grunt u Krejčů převzal Matěj Krejčí, který také vykonával krejčovské řemeslo. Na robotu musel chodit také.                                                                                               1757  Na Volšanů kovárnu se přiženil Pavel Volšanský. Selský grunt u Hánů hořejších převzal Matěj Hána a následně ho zadlužil.  Selský grunt u Tršů převzal Pavel Trš. Selský grunt u Zajíců převzal      Jan Zajíc. Selský grunt u Hánů dolejších převzal Matěj Hána. Při dosažení zletilosti, jak bylo s hrádeckou vrchností dohodnuto, nyní již za hraběte Františka Desfourse, převzal selský grunt u Dušků Jakub Dušek. Grunt u Šulů převzal Václav Šula. Grunt u Holečků převzal Václav Holeček. Grunt Němců převzal Jakub Němec. Grunt u Čechů převzal Martin Čech. Grunt u Cestáků převzal Šimon Jírovec. Grunt u Kudrnů převzal Martin Postrčka. Grunt u Trenků postavil Václav Šatra. Grunt u Vejslavů převzal Jan Vejslav. Grunt Paznotů koupil Matěj Čech. Grunt Jandů koupil Josef Janda.                                                                                                                    1758  Hospodu u Lojzinky má  od vrchnosti Andras Jouza. Panskou kovárnu koupil Josef Češek. Chalupa na selském gruntu u Zajíců převzal Pavel Podlipský. Nechal se naverbovat na vojnu, chalupu předal švagru Josefu Zajícovi a na vojně zemřel.                                                                                      1760  Hospodu u Lojzinky má  od vrchnosti Martin Šatra.        1761  Grunt Němců převzal Matěj Němec. Grunt u Vejslavů převzal Martin Vejslav.                                                                                 1763  Grunt u Šulů převzal Josef Šula.                                                      1764  Učitel je Šebestián Schneider. Před tím dělal výběrčího daní na hrádeckém panství.                                                                                                   1765  Hospodu u Lojzinky má  od vrchnosti Adam Čechplot.         Grunt Kubátů převzal Martin Kubát.                                                            1766 Hospodu u Lojzinky má od vrchnosti Jakub Ludvík. Selský grunt u Zajíců, převzal Josef Zajíc, který se po 10 létech vrátil z vojny.                                                                                             1767  Grunt Holečků převzal Václav Holeček.                                       1768  Grunt u Přibylů převzal Ondřej Přibyl.                                  1769  Na grunt Míků se přiženil k vdově Martin Pintíř.                      1772  Grunt u Trenků koupil Martin Jíra.                                                                                                              1773 Grunt Míků převzal Jakub Míka.          Zuboženého gruntu Picků se ujal, dle vůle vrchnosti, Jan Holeček.                                                                                                                                                                                                                                                               1775  Selský grunt u Zajíců, včetně chalupy Pavla Podlipského      převzal Jan Zajíc.                                                                               1776   Grunt Kazdů převzal Josef Kazda.                                                                                                                                                             1777  Grunt u Šulů převzal Matěj Šula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1780  Selský grunt u Dušků převzal Václav Dušek. Grunt u Kudrnů převzal Vojtěch Postrčka. Grunt Ševců převzal Josef Korec. Na grunt Krejčů se přiženil Blažej Čech.                                                                                                             1781  Bylo zrušeno nevolnictví. Grunt Ouřenků převzal Martin Ouřenka, i když náležel nejmladšímu synovi. Selský grunt u Barborků převzal Jan Beránek. Selský grunt u Hrachů převzal Ondřej Ouředník. Vdova po Ondřeji Potužáková měla z prvního manželství 5 dětí a z druhého také 5. Selský grunt Šatrů přenechal mladší syn Josef, který na něj měl zákonné právo, staršímu Vavřinci Šatrovi.                                                                                                                                                                                                               1784 Grunt Vítů převzal     Jan Dušek.                                                                                                                                                                      1787  Na návsi byly klády a trlice na vykonávání trestů až do tohoto roku.  Po tomto roce byl možný už jen veřejný výprask na návsi.   Grunt u Kostelníků postavil Josef Korec.                                                                                                           1788  Selský grant Hánů dolejších převzal Josef Hána.      Grunt u Jandů převzal Jan Janda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1790  Na grunt Němců se přiženil Josef Šatra.                                                                                                                                                                           1791 Grunt Holečků převzal Josef Holeček.                                                                                                                                                 1792  Grunt u Dudů koupil Matouš Holeček. Grunt u Matoušíků postavil Matouš Trš.                                                                                                             1793  Grunt Kubátů převzal Jakub Kubát.                                                                                                                                                                               1795  Panskou kovárnu převzal Vojtěch Češek. Grunt u Cestáků koupil Antonín Čech. Grunt u Přibylů převzal Matěl Přibyl.                                                                                    1796  Selský grunt u Tršů převzal Josef Trš. Na gruntu Picků se nenarodil žádný syn a tak se k dceři Magdaleně přiženil Tomáš Nový. Grunt u Kostelníků převzal František Korec.                                                                                         1797  Na faru poddaní odváděli žito, ječmen, oves, převařené máslo, sýr, slepice. Poplatek za křest i pohřeb byl 8 zlatých, ohlášky svatby 1 zlatý, svatba 5 zlatých, hlavní mše 5 zlatých.                                                                                                                                 1799  Volšanů kovárnu převzal Blažej Volšanský. Jeho bratr Franc půjčil sedláku Matouši Čechovi 100 zlatých. Byl povolán na vojnu. Bylo dojednáno, že když padne, tak si peníze nechá Blažej a dá 20 zlatých na mše do kostela. Tak se stalo. Grunt Kazdů převzal František Kazda. Grunt u Trenků koupil Josef Šatra. Grunt u Krejčů koupil Tomáš Holeček.                                                                                1800  Farářem byl Hynek Bauman. Grunt u Kudrnů převzal Ondřej Postrčka. Na gruntu u Šebestů je Martin Šebesta.                                                                                                                 1801  Grunt Holečků převzal Josef Holeček.                                                                                           Zadlužený grunt u Linhartů byl vrchností hrabětem Františkem Taaffe, osazen Josefem Trambou, který svému synu Janu Trambovi, místo podílu postavil dřevěnou chalupu u Bahenských.                      1803  Na selském gruntu Šatrů převzal Martin Hána. Grunt Ševců převzal Jakub Korec.                                                                           1804  Grunt u Krejčů koupil Vojtěch Holeček.                                                                                                                                1805  Grunt u Vejslavů koupil Tomáš Češek.                                                                                                         1807  Selský grunt u Zajíců převzal Vavřinec Zajíc .                                                                                      1808  Selský grunt u Hrachů převzal Jakub Ouředník.   Později dostal nemoc od kobyly, byl churavý a obtížně hospodařil.                                                                                                                                                                                 1810  Hospodu u Lojzinky má  od vrchnosti Josef Holeček. Grunt Ouřenků převzal Matěj Ouřenka.                                                                                       1811  Při domluvě poslední vůle Jakuba Míky, se dostavil Martin Hána, Jan Ouředník a Jan Holub. Byl určen dědic selského gruntu, bylo poukázáno kostelu 200 zlatých a každému z chudých, kdo se dostaví na pohřeb 20 zlatých. Jakub Míka měl teprve tří měsíčního syna. Grunt Němců převzal Martin Šatra.                                                                                                        1812  Grunt u Cestáků převzal Matěj Čech.                                                                     1814  Grunt u Jandů převzal Martin Janda. Píše se o něm v pozemkové knize, že byl hospodář zlý, chalupu skoro zbořenou s navezenou hromadou kamení, pro stavbu chalupy nové.                                                                                                                                                            1816 Odlužený selský grunt u Hánů hořejších převzal Antonín Hána. Ten se zase opět dostal do dluhů. Rychtářem byl Ondřej Míka, i když byl negramotný.                                                                         1817  Grunt u Matoušíků převzal Jakub Trš.                                         1818  Selský grunt u Dušků musel převzít Ondřej Dušek, protože jeho otec grunt zadlužil. Dlužil baronu Sturmfederovi i hrádeckému mlynáři.                                                                                                                                                        1819  Selský grunt Hánů dolejších převzal Václav Hána.                                                                                                                          1820  Selský grunt u Zajíců převzal Václav Zajíc. Grunt u Šulů převzal Vavřinec Šula. Grunt Paznotů koupil Vojtěch Trš.                                                                            1822  Grunt u Dudů převzal Jan Holeček. Grunt u Vejslavů převzal Jan Češek. Grunt Paznotů převzal Josef Trš.                                                                                        1824  Farářem byl Tomáš Hlávka. Grunt u Přibylů převzal Tomáš Přibyl. Grunt u Kostelníků převzal Václav Korec.                                                                                  1826  Učitel byl Antonín Lukeš. Grunt u Kudrnů převzal Ondřej Postrčka.                                                                                                1827 Kovárnu Volšanů převzal synovec Josef Trš. Chtěl ale do světa a tak se nechal naverbovat na vojnu a kovárnu prodal Františku Tršovi.                                                                                                   1828  Grunt Němců převzal Jakub Šatra.      Martinu Čechovi se   nenarodil žádný syn, proto grunt u Čechů dostal Matěj Chodl, který se na grunt přiženil. Selský grunt Šatrů převzal Václav Šatra. Grunt u Trenků koupil Josef Příhoda. Na grunt Paznotů se přiženil Martin Nový.                                                                                                                                                 1829  Selský grunt u Barborků převzal Josef Beránek.   Selský grunt u Hrachů převzal Jakub Ouředník.                          .                                     1830   Na grunt u Šebestů se přiženil Matěj Hána.                                                                                                                                                                    1831  Selský grunt u Tršů převzal Matěj Trš. Grunt Holečků převzal Tomáš Holeček.                                                                                       1832 vypukla v Hrádku cholera a postihla i dva občany ze Zbynic. Selský grunt Míků převzal František Míka. Grunt u Cestáků převzal Antonín Čech. Grunt Vítů převzal Jakub Dušek.                                                                                                                                      1835  Grunt Kubátů převzal František Kubát a za 2 roky umřel.                                                                                                                                                                                                  1836 Grunt Picků převzal Jakub Nový. Měl na něj právo nejmladší Josef. Ten byl neduživý a tak Jakub se musel zavázat, že ho bude do smrti na gruntě živit. Nechal ho vyučit tkalcovskému řemeslu.      Grunt Ševců převzal Jan Korec.                                                                                                                                                                                                                   1837  Zadluženého gruntu Kubátů se zpátky po zemřelém synu ujímá Jakub Kubát. Grunt u Matoušíků koupil Václav Písař z Chotěšova.                                                                                                                                                                                                        1838  Selský grunt Tršů koupil František Míka.    Byl dobrým       hospodářem, i když byl nemocný. Selský grunt Tršů předal synu Josefovi.                                                                                   1839  Drába na hrádeckém panství dělal Martin Čech.   Panstvo odejmulo Josefu Čechovi les na Křídách. Zadlužený grunt Kubátů převzal Josef Kubát.                                                                      1840  Hrádecké panstvo, baron Sturmfeder, odejmulo Martinu Ouředníkovi les Borová.                                                                                                             1841  Farářem Tomáš Dolák. Dluhy na selském gruntu u Dušků po otci se Ondřeji Duškovi nepodařilo vyrovnat, selský grunt přišel do dražby a koupila ho pro dceru Františka Klímová z Malonic. Hospodářem na selském gruntu se tak stal Jan Drudík.                                                                                                                                               1844  Selský grunt u Dušků převzal Pavel Drudík.                                                                                                                                                                                            1846   Zadlužený selský grunt u Hánů hořejších musel Antonín Hána prodat svému největšímu věřiteli, hrádeckému sládkovi Josefu Šebestovi a ten, grunt prodal Josefu Melkovi z Čejkov. Ten ho hned na oko prodal Františku Míkovi a ten ho předal synu Matějovi. František Míka koupil i zadlužený selský grunt Hánů dolejších a dal ho synu Vojtěchovi. Z roboty se vykoupily grunty Šulů, Míků, Zajíců, Tršů, Čechů, Kazdů a Holečků.   Grunt u Jandů koupil Jakub Šatra. Grunt u Krejčů převzal Jan Holeček.                                                                                 1847  Zadlužený selský grunt Hánů dolejších převzal Jan Hána.     Grunt Picků vyměnil Jakub Nový s gruntem Josefa Kubáta. Josef Kubát prodal grunt Picků vdově Marii Hánové a ta ho předala synu Martinu Hánovi. Grunt Kubátů prodal Josef Kubát Jakubu Novému a převzal jeho Picků grunt.                                                                                                 1848  Byla zrušena robota. Z rychtáře se stává starosta.                            1849  Na grunt Ouřenků se přiženil František Zahradka, sedlák z Velenov. Grunt Kazdů převzal vnuk Františka Kazdy, Tomáš Šula. Ani Matěji Chodlovi se na gruntu Čechů syn nenarodil, proto grunt dostal Matěj Trš, který se na grunt přiženil. Na grunt u Trenků se přiženil Jan Trš.      Grunt u Matoušíků převzal Martin Písař.                                                                                                          1850  Byla postavena hospoda na Besedě. Ondřej Chodl dělal drába na hrádeckém panství. Selský grunt u Barborků převzal Jan Beránek.                                                                                                                           1851  Grunt u Šulů převzal Jakub Šula.                                                                                                                                                                                                                 1852   Grunt u Němců převzal i s dluhem Václav Šatra. Grunt u Cihlářů postavil František Hána.                                                                  1853 Panskou kovárnu převzal Josef Češek. Selský grunt u Tršů převzal Josef Míka.                                                                                               1854  Ve Zbynicích byl povodní stržen most u hřbitova a Farský rybník byl tak zanesen blátem, že se ani rybníku nepodobal. Od tohoto roku začínají také záznamy ve zbynické kronice.     Grunt u Jandů   převzal Martin Šatra.                                                                            1855 Stavbu školy prováděl Matěj Švarc z Mokrosuk s měšťanem sušickým Jiřím Karlem, který si stavbu pronajal.                                      1856  Při velkém požáru u Ouřenků v noci 18. února se rolníku Matěji Ouředníkovi udusilo 6 ks dobytka. Jan Beránek vyměnil svůj selský grunt u Barborků s chalupnickým gruntem Martina Hány u Picků. Hospodáři se přestěhovali. Druhá farní škola u Kolářů byla prodána židu Neumannovi ze Sušice.                                                                                                    1858  Svěcení postranní kapličky v kostele o pouti, pořízené z peněz svobodného zbožného mládence Bartoloměje Červenky - Rajšmídů z Čejkov. Nechal obnovit postranní oltáře.                                                                                                     1859  Na grunt u Kudrnů se přiženil Jan Holeček.                                                                                                                 Selský grunt č.23 u Tesárků převzal Jakub Melka. Grunt Holubů převzal František Pacholík. Grunt Švarců převzal Matěj Novák.                                                           1860  Grunt u Cestáků zdědil Matěj Čech a předal ho synu Matěji Čechovi. Jenže nešťastnou náhodou za rok po svatbě zemřel a vdova hospodařila na gruntu 12 let.                                                                                                                                                                                                                       1861 Stavba kůlny na faře.                                                                            1862   Druhou farní škola u Kolářů prodal žid Neumann ze Sušice Josefu Chodlovi. Grunt Paznotů převzal Oldřich Nový. Grunt u Přibylů převzal Tomáš Přibyl. Grunt u Šebestů převzal Martin Hána.                                                                                                                                                                                         1863  Grunt u Kostelníků převzal Tomáš Korec.   Vykonával funkci špitálníka v Hrádku.                                                                                                                                                              1864  Grunt u Němců převzal  František Šatra.      Na gruntu u       Pazderáků byl Bartoloměj Frančík.                                                                1865  Selský grunt u Hánů hořejších převzal Vojtěch Míka. Na Šulů grunt se přiženil Václav Šatra. Grunt u Vejslavů převzal Václav Češek.                                                                                                  1867 Grunt u Krejčíků postavil Martin Prosr.                                                                                                                                                                          1868  Grunt Ševců koupil Petr Němec.                                                                                                                                                                                                                                 1871  Grunt Kubátů převzal Matěj Nový. Grunt Vítů převzal Antonín Dušek.                                                                                                                                                                                       1872  Selský grunt u Zajíců převzal Václav Zajíc.                 1873  Grunt u Trenků koupil Jan Kučera. Grunt u Dudů převzal Martin Holeček.                                                                            1875   Farářem byl Antonín Maxa.  Selský grunt u Dušků převzal Jan Drudík.                                                                                                      1876  Hospodu u Lojzinky má  Jakub Šatra.                                                               1877   Grunt Picků převzal Jan Beránek.                                                                                                                                                                                                                                                                                       1878 Učitel je Ondřej Maxa.       Grunt Holečků převzal Josef       Holeček. Josef Holeček byl zcela slepý a ještě mu v roce 1892 umřela žena, a přesto hospodařil na gruntu. Grunt u Kudrnů se převzal Martin Holeček. Grunt u Krejčů převzal Martin Holeček.                                                                                                       1880  Grunt u Dudů koupil Martin Hána.                                                                                                                                                                                                      1881    Selský grunt u Hrachů převzal Václav Ouředník.        Grunt u Kudrnů převzal na základě rozhodnutí soudu Ondřej Janda, který se na grunt přiženil. Grunt u Jechů postavil Karel Riedl.                                                                                                     1882         Selský grunt Šatrů převzal Alois Šatra. Grunt Ševců koupil Jakub Ouředník. Na gruntu u Němečků hořejších (nový Přibylů) byl Martin Holeček.                                                                                                          1883  Hospodu na Besedě koupil Josef Míka.                                                                                                          1884  Farář Tomáš Houška.                                                                                                      1885 Grunt Kazdů převzal Jan Šula, který grunt zadlužil. Na grunt u Šebestů se přiženil Jakub Janda. Grunt u Brejchů postavil Martin Beránek.                                                                                                         1886   Grunt u Čechů převzal Antonín Trš.                                                                                                                                                                                                                        1888  Na selském gruntu Hánů dolejších byly stále ještě spláceny dluhy selskému gruntu Míků. Selský grunt u Barborků Martin Hána zadlužil a byla vyhlášena soudní dražba. Zadlužený Kazdů grunt koupil Karel Pavelec. Grunt u Matoušíků koupil Tomáš Přibyl.Grunt u Pazderáků koupil Vojtěch Ouředník.      Grunt u Krejčíků převzal Jan Prosr. Grunt u Němečků hořejších (nový Přibylů) převzal Matěj Holeček.                                                                                                                                                                        1889  Grunt Ouřenků převzal Jakub Zahradka.     V exekučním prodeji koupil zadlužený selský grunt u Barborků František Barborka, obchodník z Čejkov a zřídil obchod se zbožím smíšeným.                                                                                                                                          1890  Panskou kovárnu převzal Josef Češek.                                                                                                                                                                                          1892  Učitel Ubald Raška. Selský grunt u Hánů hořejších převzal Ondřej Míka. Grunt Přibylů převzal Tomáš Přibyl.                                                                                                        1893  Starostou je Josef Míka.     Domek Marie Písařové adoptován obcí na obecní  kovárnu u Kučerů. Selský grunt u Tršů převzal Matěj Míka.                                                                                                                                                                                                                  1895  Grunt u Cestáků koupil Václav Prosr. Grunt Přibylů koupil Jakub Míka. Grunt Přibylů koupil František Holeček. Grunt u Cihlářů převzal Bartoloměj Hána. Grunt u Hrobařů postavil hrobař Josef Písař.                                                                                                                                                                                                                                  1896  Grunt Paznotů převzal Emanuel Nový.                                                                                                                                                                        1899  Grunt u Šatrů převzal Vojtěch Šatra. Na grunt u Brejchů se přiženil zedník František Brejcha.                                                                                                        1900   Za obecního starostu zvolen Matěj Míka (Trš)                                                                      1901  V říšských volbách získala ve Zbynicích Křesťanská strana 25 hlasů, Agrární 13 hlasů a Sociální 6 hlasů.                                                                                                               1902 Hospodu u Lojzinky má Karel Šatra. Selský grunt u Dušků převzal Jakub Drudík. Grunt Šulů převzal Karel Šatra.    Grunt Kazdů převzal Matěj Pavelec.                                                             1904  Grunt u Matoušíků koupil Josef Písař.                                                                                                                                                                     1905  Grunt u Trenků převzal Jan Kučera. Grunt u Kostelníků převzal František Korec.                                                                                                                                                                                                                  1906  Farář byl Emanuel Mužík.                                                                    1907  Bývalý selský grunt u Barborků, nyní obchod se zbožím smíšeným převzal František Barborka.                                                                                                                                                                                1908  Volšanů kovárnu převzal Václav Trš. Selský grunt u Zajíců převzal Tomáš Zajíc.                                                                            1909  Obec koupila Šatrovo pole a zřídila na něm školní zahradu. Vyhořela Kazdů stodola a o pár dní později stará Šatrů hospoda. Grunt Vítů převzal Stanislav Dušek.                                                            1910  Farář na svůj náklad, postavit na faře zděné chlévy pro prasata a u stodoly zástřešek na nářadí.         Grunt u Šulů koupil Karel Ouředník. Grunt u Kubátů převzal Karel Nový. Grunt Ševců koupil zbynický švec Václav Holeček.                                                               1911  Grant Ouřenků převzal Josef Zahradka.                                             1913  Selský grunt Míků, převzal Václav Míka.         Grunt u Cestáků převzal synovec Václava Prosra, Jan Prosr. Grunt u Krejčů převzal Martin Holeček.                                                                                                                       

Rozpis roboty pro jednotlivé grunty je uveden v knize Čejkovy a Zbynice - historie a vzpomínky, z roku 2021 a  také v Příspěvku Robota na:  www.cejkovy.estranky.cz   Tady lze také otevřít další údaje z historie, v Kronice Zbynic od roku 1854, v Kronice farní Zbynice od roku 1800, v Příspěvku Kroniky matriky katastr.