Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práce v JZD

Práce v JZD. 

            Namáhavá lidská a zvířecí síla bez použití mechanizace byla v zemědělství nezbytná i po zrušení roboty v roce 1848. Bylo to tak, bez podstatných změn, po období celých 100 let až do doby nástupu socialismu v roce 1948. Byla používána pouze zvířecí síla a jednoduché zemědělské stroje a mechanismy.  Používaly se při orbě, setí, sklízení a mlácení obilí. Práce byly prováděny zvířaty a vyžadovaly i namáhavou sílu lidskou. Zásadní podstatná změna však nastala až založením jednotných zemědělských družstev po roce 1948. Pořizování nových nákladných zemědělských strojů jednotlivými rolníky by nebylo možné. Denní práce v JZD začaly ráno, když nastoupily dojičky do kravína. Musely shrabat hnůj do škrabáku, a ten se pak tímto zařízením odvezl přímo na valník. Další práce s odvozem hnoje na pole byly provedeny zcela bez použití lidské a zvířecí síly traktorem, nakladačem a rozmetadlem. Krávy bylo nutné umýt a nasadit a zapojit dojící zařízení. Odpadla zcela lidská a zvířecí práce s odnosem a odvozem mléka. Pro krmení krav se používal vozík na kolejnici. Bylo nutné naložit krmení na vozík, přivézt a nahrnout do žlabu. Došlo tak k odstranění těžké fyzické práce při krmení dobytka. Namáhavá fyzická práce byla odstraněna i v rostlinné výrobě. Začalo to orbou. Veškeré práce byly provedeny použitím traktoru. Obdobně tomu bylo i u setí, sečení trávy, sečení obilí a sklízení brambor. Velmi podstatná změna nastala u žňových prací zavedením sklizně pomocí kombajnů. Odpadla tím většina velmi náročných činností pomocí zvířecí a lidské práce. Sečení, vázání snopů, stavění panáků, jejich odvoz do stodol, mlácení, uskladnění slámy a odvoz zrna. To vše bylo nahrazeno kombajnem a traktorem. Také u brambor byla namáhavá lidská a zvířecí práce nahrazena kombajny, třídícími linkami a prostory pro jejich skladování, místo jejich ukládání do krechtů. Odpadlo tím jejich sbírání, nakládání, odvoz a třídění při namáhavém nakládání a skládání pytlů. Namáhavá práce s údržbou a odvodněním pozemků byla nahrazena rozsáhlými melioračními pracemi, zajišťovanými speciálními firmami. Pro odstranění velkých kamenů z polí byly využívány zemní stroje.

Výlet družstevníků Moravský kras:      

https://youtu.be/Het_jeTzl7w