Jdi na obsah Jdi na menu
 


Socialismus a kapitalismus

Socialismus a kapitalismus – konkrétní porovnání.

         Kdyby nebyl únor 1948, jaký by byl předpoklad života v naší vesnici?  Myslím, že se to nechá na základě celoživotních zkušeností odhadnout. Když by nebylo snahy těch, co se živí vlastní prací, ve všech slovanských zemích, tak by válkou oslabení východní Slované neudrželi to, co si vybojovali v roce 1917. Navíc se k Rusku, Ukrajině a Bělorusku připojili všichni zbývající Slované. To je Bulharsko, Jugoslávie, Polsko a Československo. Germáni tak ztratili v těchto zemích vliv. Přesto byly stále stejně silní. USA proto, že dříve zlikvidovali Indiány a přivlékli z Afriky tisíce černých otroků, aby na ně pracovali. Británie stále ovládala svými koloniemi podstatnou část světa. Kolonie ve světě měli stále i Belgie a Holandsko. Ke Germánům se svými koloniemi, zejména v Africe, připojili i Románi, tj. Francie a Italie a i Španělsko a Portugalsko se svými dříve dobytými územími v Jižní Americe. Po prohrané válce Němců se Slovany, USA plně germánské Německo obnovili a vytvořili tam základny proti Slovanům. Toto jsou základní, zásadní důvody, proč se germánské národy mají lépe než slovanské. Československo tedy mohlo spoléhat jen na Slovany. Kdyby se v roce 1948 nezbavilo továrníků, velkostatkářů a církevních hodnostářů, tak by to znamenalo návrat k předválečné kapitalistické republice. Vítězství komunistů v poválečných volbách a potravinová pomoc v době mimořádného sucha v roce 1947 od Sovětského svazu, by se už dále určitě neopakovalo. V našich vesnicích by to znamenalo pokračování předválečné bídy. Továrníci v Sušici by se měli stále dobře, protože ti co by jezdili k nim za prací, by dostali jen tolik, aby se jim to vyplatilo. V Čejkovech a Zbynicích nebylo tolik sedláků, aby si mohli dovolit vyplácet čeledíny a děvečky. Většina našich zemědělců si musela vystačit s vlastní rodinou a dětmi. Na stroje nebylo a také většinou se jednalo o stroje pro krátkodobé využití. Zdroje financí sedláků a chalupníků nebyly velké. Denně bylo prováděno ruční dojení krav a to se odnášelo do sběrny mléka na návsi. Pouze několik největších sedláků by si mohlo dovolit po zavedení elektřiny v roce 1947 pořídit elektrické dojičky. Dalším pravidelným ziskem by byl prodej vajec. Výmlaty by se prováděly pomocí velkých pytlovacích mlátiček zase jen u největších sedláků. Z prodeje obilí a ostatních plodin také velké zisky nebyly. Bylo nutné si přivydělávat také prodejem husí. Na jatka se dal občas nějaký býček nebo tele. To vše však pokrylo jen základní finanční potřeby. Na studia dětí by už jim v žádném případě nezbylo. Kdyby nebylo roku 1948 pak by situace v selských a chalupnických rodech byla konkrétně bez všeobecných proklamací následující:     Č.1 - zaměstnán v zemědělském hospodářském družstvu v Hrádku. Č.2 - zaměstnání na několika ha půdy bez dědiců. Č.3 - selský dvůr by dostal jeden ze tří synů. Další dva by se museli vyučit řemeslu.  Č.4 - na selském dvoře zůstali jen dva bratři a jednalo by se o velmi složitou situaci. Č.5 - na selském dvoře zůstal vdovec se třemi dětmi. Č.6 - na chalupě zůstal jeden svobodný syn. Č.7 tato usedlost by mohla prosperovat i za kapitalismu, neboť se jedná o řezníka. Č.8 - na chalupě by zůstala dcera. Č.9 - jedná se o hospodu, která by prosperovala i za kapitalismu. Č.10 - zůstal malým soukromým zemědělcem, i když měl možnost práce v družstvu. Č.11 - jeden z bratrů by musel zůstat na chalupě a druhý by mohl najít zaměstnání v továrně v Sušici. Č.12 - jeden ze synů by musel zůstat na chalupě a druhý by se musel vyučit. Č.13 - jediný syn by zůstal na chalupě. Č.14 - jediný syn by zůstal na chalupě. Č.15 - jediný svobodný syn by zůstal na chalupě.  Č.16 - na chalupě mohla zůstat dcera. Č.17 - na chalupě zůstat syn, druhý se vyučit. Č.18 - na chalupě zůstat syn. Č.19 - statek byl bez dědiců. Č.20 - jediný syn by zůstal na statku. Č.21 - statek by byl bez dědiců. Č.22 - na statku by zůstala dcera. Č.23 - na statku by zůstala jedna z dcer. Č.24 - jednalo se o velký statek, zůstal by jeden ze synů, musel by zaměstnávat čeledína i děvečku, ostatní synové by se vyučili a byly by prostředky i na studia dcery. Č.25 - Na statku by zůstal syn, musel by zaměstnávat čeledína i děvečku. Č.26 - Na statku by zůstal syn, musel by zaměstnávat čeledína i děvečku. Č.27 - jeden ze tří synů by zůstal na statku a dva by se museli vyučit. Č.28 - na statku by zůstal syn. Č.29 - na statku by zůstal syn, byl by nutný čeledín nebo pomoc z rodiny. Č.30 - složitá situace, hospodaření na statku s 20 ha by se musela ujmout jedna z dcer. Č.32 - Na chalupě by zůstal jeden ze synů a jeden by se musel vyučit. Č.33 - na statku by zůstala jedna z dcer. Č.34 - na chalupě by zůstal syn. Č.35 - na chalupě by zůstal syn. Č.36 - na statku by zůstal syn. Č.37 -  na chalupě by zůstal jeden syn, druhý by se musel vyučit. Č.40 - dcera se provdala za sedláka v jiné obci. Č.41 - na chalupě nikdo nezůstal. Č.42 - Na chalupě zůstal jeden syn, druhý by se musel vyučit. Č.43 - na chalupě nikdo nezůstal. Č.44 – na chalupě by musela zůstat dcera. Č.45 - zůstal malým soukromým zemědělcem, i když měl možnost práce v družstvu. Č.46 - na chalupě by zůstal jeden ze synů, ostatní by se museli vyučit. Č.47 – na chalupě by zůstal syn. Č.48 - na chalupě zůstal syn, druhý by se musel vyučit. Č.50 - na chalupě zůstal syn, druhý by se musel vyučit. Č.51 - na chalupě by musela zůstat dcera. Č.54 - na chalupě by musel zůstat syn, druhý by se musel vyučit. Č.57 - syn kováře by se musel vyučit kovářskému řemeslu. Č.58 - na chalupě by zůstal jeden ze synů, druhý by se musel vyučit. Č.59 - na chalupě by zůstal syn. Č.60 - na chalupě by musela zůstat dcera. Č.61 - na chalupě by zůstal syn. Č.62 - na chalupě by zůstal syn, druhý by se musel vyučit. Č.63 - syn by se musel vyučit kovářem, druhá kovárna by byla ve vsi nezbytná. Č.64 - na chalupě by zůstal syn a provozoval by navíc elektrikářské řemeslo. Č.65 - na hospodě by zůstal syn. Č.66 - na chalupě by zůstal syn. Č.67 - na chalupě by zůstal syn. Č.68 - na chalupě by musela zůstat jedna z dcer. Č.69 - na chalupě by zůstal syn, druhý by se musel vyučit. Č. 70 - na chalupě by musela zůstat jedna z dcer. Č.71 - Na chalupě by zůstal syn, druhý by se musel vyučit.  Č.72 - Na chalupě by zůstal syn, druhý by se musel vyučit. Č.73 - na chalupě by zůstal syn. Č.74 - na chalupě by zůstal jeden ze synů, ostatní by se museli vyučit. Podobně to bylo i ve Zbynicích. Kapitalismus po roce 1945 v západních zemích zůstal, ale nevyvíjel se tak, aby byl příjemný pro všechny lidi. Bohatí lidé horečnatým a sobeckým hromaděným bohatstvím ničí naše životní prostředí. Určitě bylo lepší za socialismu, kdy veškeré prostředky pro výrobu a veškeré území bylo celospolečensky vlastněno. Kdyby to tak bylo, tak by se změnil způsob, jakým vyrábíme zboží, používáme přírodní suroviny, energii a všechny veřejné věci. Zastavilo by se globální oteplování, které ohrožuje život na celé planetě. Socialismus je založen na produkování k životu nejpotřebnějšího zboží, které je vyráběno tak, aby bylo trvanlivé. Naopak kapitalismus je založen na pravém opaku, na nekonečném ekonomickém růstu, na plánované krátkodobé životnosti výrobků a neomezeném drancování přírodních zdrojů. Jde jen o zvýšení soukromých zisků bez ohledu na skutečné potřeby lidí a na ničení životního prostředí. Stále omílaná lidská práva vedou k sobectví, které je typické pro kapitalismus. Jsou to falešná lidská práva. Agresivní kapitalismus se sám nazývá svobodou a demokracií. Svou agresivitou zasahuje po celém světě. Naposledy v srpnu 2020 se pokouší ovlivnit výsledky voleb v Bělorusku. Vždy, v každé zemi, se najde pro to dostatek ochotných příznivců a demonstrantů. Zvyšujícím tlakem donutí odstoupit, toho kdo jim nevyhovuje a nasadí si svoji loutku. To čeká nyní presidenta Lukašenka v Bělorusku. Někdy to jde hladce, většinou to ale přináší oběti. Naposledy na Slovensku, když se potřebovali zbavit levicového Fica, byl obětí novinář. Mají na to osvědčený postup. Pomocí televize, kterou vlastní, vyvolají demonstrace. V České republice mají skupinu demonstrantů, která se nazývá Milion chvilek a ti se trvale snaží svrhnout presidenta Zemana a předsedu vlády Babiše. Velmi krvavě to proběhlo na Ukrajině, kdy k tomu využili tamní fašistické stoupence. Ještě krvavější to bylo v Jugoslávii, kdy museli využít k bombardování vlastní letectvo. Ještě dříve před tím museli vést válku ve Vietnamu, kde ale prohráli a v Koreji, kde prohráli napůl. Zbývá jim ještě Kuba ve střední Americe a Venezuela v jižní Americe. Pak samozřejmě ještě ti největší soupeři, velké Rusko se  Srbskem a velká Čína. Proti Rusku se USA pustili naplno v roce 2022 na Ukrajině, když už 8 let před tím provokovali s fašisty, kteří se vrátili z ciziny a ke kterým se přidali nedávno dospělí mladí ukrajinští fašisté. Nás slušných lidí, ne těch bohatých ve vládě, se to vážně dotýká zejména tím, že musíme živit stovky tisíc lidí vyhnaných z Ukrajiny, zahájením války USA s Ruskem právě na Ukrajině.