Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ochrana hranic

Státní hranici s Německem jsme měli přímo v našem okrese, na vzdálený dohled z našich obcí Čejkov a Zbynic. Někteří z nás také byli na vojně u Pohraniční stráže. Po roce 1948 byla ochrana česko německé hranice důležitá a nutná. Germánské země USA, Anglie a Německo se nesmířily s tím, že byly ve válce poraženy slovanskými zeměmi. Připravovaly proto proti Slovanům odvetu. Všichni tito Germáni začali intenzivně zbrojit a snažili se co nejvíce nám Slovanům škodit. Za hranicemi čekala šlechta, továrníci a velkostatkáři, aby se mohli vrátit ke svým, na lidech nakradeným majetkům. Hned za hranicemi Germáni zřídili vojenskou základnu USA. Posílali přes naše hranice agenty, kteří i vraždili. Proto byla naše ochrana před nimi nutná a nezbytná. Proto bylo také správné schválit v parlamentu v roce 1951 Zákon na ochranu hranic republiky. Pro ochranu země bylo nutné nasadit armádu, vytvořit jednotky pohraniční stráže a provést po celé délce hranice i její technické zabezpečení. Uvolnění hranic po roce 1989 tím, že jsme se připojili ke kapitalistickým Germánům a k útočnému paktu NATO nám přineslo mnohem víc horších věcí, než těch lepších. Nahrnuli se k nám zloději, podvodníci, lupiči co po spáchání trestních činů zmizí za hranicemi, zloději aut, výrobci drog, obchodníci s drogami, ti co zneužívání kamióny pro trestnou činnost a největší nebezpečí migranti.     

         Pohraničníci kromě náročné služby stavěli montované ubikace, často za neuvěřitelných klimatických, ale i materiálních podmínek. Byla to doba největších střetů na státní hranici, kdy ji oboustranně narušoval velký počet lidí. Často docházelo k ozbrojeným střetům. Pohraničníci byli přetěžováni nejenom ve službách, ale i těžkou fyzickou prací při budování zátarasů. Doba služby byla u těchto ročníků prodlužována většinou na 27 měsíců. Jiná situace byla v období 60. až 70. let, kdy na rotách často žily i rodiny pohraničníků z povolání. Na svoz dětí a manželek byla využívána motorová vozidla, v zimě koňské povozy. Ke zlepšování docházelo od počátku 70. let, kdy celá řada jednotek dislokovaných za signální stěnou byla přemisťována do modernějších budov před signální stěnu.      Osmdesátá léta byla ve znamení života většinou v moderních objektech hotelového typu s kompletním zabezpečením. Po celou dobu služby probíhal na rotách velmi bohatý kulturní a sportovní život. Pohraničníci byli velmi spjati s civilním prostředím, po celou dobu existovala příkladná spolupráce s civilním obyvatelstvem. Naprosto jedinečné byly vztahy, které jsou nadále udržovány, často i po padesáti a více letech. Hlavním úkolem PS z branného hlediska bylo jako první vstupovat do boje při napadení území státu. Po celé naší západní hranici byla vybudována obranná pásma s množstvím podzemních betonových krytů. Byly prováděny likvidace nepřátelských vzdušných výsadků. Zbraň bylo možné použít proti osobám, které na území republiky neoprávněně přešly, nebo se po území republiky neoprávněně pokoušeli přejít státní hranici a na výstrahu se nezastavili. Bez výstrahy pak, byl-li zjevně podniknut útok proti pohraničníkovi. Dále k zamezení útěku osob zatčených, zadržených nebo nebezpečných pachatelů trestného činu. Toto vše platí i dnes u policie. Ani v roce 1968 se Pohraniční stráž nestáhla z úseků střežení. Avšak nyní, třicet let po sametovém podvodu jsou zbytky kdysi hrdého našeho státu rozkradeny. To, že obrana hranic byla nezákonná, může dnes tvrdit pouze ignorant či hlupák. Krátce po rozpadu protihitlerovské koalice a vyhlášení studené války W. Churchillem v americkém Fultonu, začíná soustředěná nepřátelská kampaň vůči našemu státu. Na té se podílely zpravodajské služby Vatikánu, USA, Británie a omezeně Francie. Na naše území byly vysílány tisíce agentů s rozvratnými úkoly, na našich hranicích byly na denním pořádku válečné provokace americké armády. Je zadokumentováno mnoho případů, kdy příslušníci US Army provádějí vojenské průzkumy našeho území. Je dokonce zaznamenaný případ, kdy z našeho okresu Američané odvlekli na území NSR několik lidí, včetně pětiletého chlapce. Na území Bavorska je až do roku 1955 vytvářena a cvičena tzv. Východoevropská armáda z bývalých občanů Maďarska, Polska, Československa s úkolem návratu do svých zemí, kde by plnili podvratné úkoly. A provokace a přelety amerických letadel na naše území pokračovaly až do roku 1989! Důležitá byla i vnitřní ochrana země a zamezení zločinné emigraci některých občanů, kteří emigrací naši zemi vždy poškodili a nepřátelská země, kam emigrovali, měla z toho vždy prospěch, zvláště u takových profesí jako jsou např. lékaři. Za první republiky se nejednalo se o tzv. vojskovou ochranu hranic, ale ochranu četnickou. Její neúčinnost se projevila v roce 1938 při odtržení Sudet. Zásadní negativní vliv bude mít v roce 2022 organizovaná ukrajinská emigrace na podporu fašistické Ukrajiny při válce proti Rusku.