Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jsme Slované nebo né.

Jsme Slované nebo né.

Náš kraj je ze všech slovanských oblastí nejvíc na západ. Je tedy nejblíže ke Germánům. V televizi a politici kapitalistických stran nám říkají, že jsme sice Češi, ale že patříme ke Germánům. Tak jak to vlastně je. Popsali jsme si příchod Slovanů z oblastí kolem Dněpru až do oblasti Čech ohraničené neprostupnými horami. Postupovali při řekách Labi, Vltavě, Otavě a Ostružné do našeho kraje. Několik století před nimi sem přišli také, z oblastí kolem Dunaje, germánští Keltové. Vytěžili tu zlato z potoků, postavili si tu hradiště a zase odtáhli. Slované, naši předkové se však usídlili natrvalo a věnovali se obdělávání půdy a chovu dobytka. Obdělávání půdy představuje těžkou dřinu, jak z pralesa udělat pole. Pak přišla kolonizace kláštery, půdu převzala církev a rolníci se stali poddanými církve a později feudálů. Čechy se od náboženského vlivu slovanských věrozvěstů dostali pod vliv německých katolíků, což také znamenalo obsazení slovanských území germánskou církví. Faráři kázali latinsky a německy. Německá germánská kolonizace proběhla nedaleko a tak vznikly Sudety, česká oblast s německými obyvateli. Germáni nás Slovany v Čechách plně ovládli příchodem Rudolfa Habsburského v roce 1306. Krátkým přerušením germánské nadvlády bylo jen husitství okolo roku 1420. Delší období bez germánské nadvlády bylo pak až po staletích, v létech 1948 až 1989. Českým králem byl krátce Jiří z Poděbrad v roce 1458. Od roku 1620 až do 1918 opět v Čechách vládli Habsburkové. Rozpadem germánského Rakouska - Uherska jsme se stali na krátkou dobu samostatní na krátkou dobu, ale za silného germánského vlivu USA a Anglie. Důsledkem tohoto vlivu bylo to, že naši čeští legionáři v Rusku napadli v roce 1917 bratrské slovanské ruské dělníky a rolníky. Tito Germáni nás zakrátko zradili a v roce 1938 nás v Mnichově dali obsadit Němcům za účelem vyhlazení všech slovanských národů. Území slovanských západních Čech obsadili dále v roce 1945 germánští Angličané a Američané.  Samostatným slovanským národem jsme se společně se Slováky skutečně stali jen na krátkou dobu 41 let od roku 1948 do roku 1989. To proto, že nás od Germánů osvobodili ruští, ukrajinští a běloruští slovanští bratři. Od roku 1989 jsme se dobrovolně ke Germánům připojili s tím, že zradíme Rusko a spojíme se s Germány proti Rusku. Slované Poláci se stali silně katolickým národem se silným německým katolickým vlivem a tím jsou ochotni i vést proti Rusku válku. Jižní Slované byli nešťastně seskupeni ze tří náboženství na velmi výhodném strategickém místě pro Germány na Balkáně. Chorvati a Slovinci pod katolickým vlivem, Bosna a Hercegovina pod mohamedánským a Srbové, Černohorci a Makedonci pod pravoslavným vlivem. Jejich rozbrojů Germáni plně využili Germáni k jejich ovládnutí. Když to nešlo jinak, tak zločinné germánské vojenské uskupení NATO vybombardovalo v roce 1999 slovanské Srbsko za cenu vysokého počtu obětí životů nevinných lidí včetně dětí. Bohužel jsme se na tom podíleli i my Slované Češi. Náš vstup ke Germánům do nepřátelského NATO měl krátkodobý vliv i na situaci v Rusku. Vlády se tam ujal opilec Jelcin, který byl pod vlivem USA. Tento opilec předal slovanskou Ukrajinu Germánům i s ruským poloostrovem Krym, kde byla ruská vojenská námořní základna. Když se vlády v Rusku ujal Putin, tak Ukrajině poloostrov Krym odebral. Američané se tak stejně pomocí slovanské Ukrajiny dostávaní do přímého hraničního kontaktu s Ruskem. Nyní už jim zbývá jen slovanské Bělorusko. Akci zahájili v roce 2020. Když proruský president Lukašenko jasně vyhrál volby, zaktivovali běloruskou opozici a vyhlašovali, že došlo k zfalšování voleb, i když tam byli zahraniční pozorovatelé. K tomu se přidali zrádní sousedé Litva a slovanské Polsko, tentokrát i zrádná slovanská Česká republika a samozřejmě Evropská Unie a Anglie.