Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mapování Čejkov a Zbynic

Mapování našich obcí.

            První mapování bylo prováděno v souvislosti s Berní rulou již v 17. století. Tyto mapy Čejkov a Zbynic jsou ve fotoalbu .

            První vojenské mapování bylo prováděno v 18. století. Měřítko bylo 1:28800. Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a mapovali metodou „od oka“, tj. pouhým pozorováním v terénu. Pozornost byla věnována komunikacím (rozlišeny podle sjízdnosti), potokům i různým typům budov – kostelům. Mapy byly ručně kolorovány. Současně s kresbou map vznikal vojensko-topografický popis území obsahující informace, co v mapě nebyly, šířka a hloubka vodních toků, stav silnic a cest, zásobovací možnosti obcí, aj. Na okraji každého listu byl seznam obcí a kolonky pro doplnění obyvatel, koní apod. Mapy jsou uvedeny ve fotoalbu.

            Další podrobné mapování Čejkov a Zbynic bylo provedeno v 19. století. Toto bylo již prováděno geometrem za přítomnosti vrchnostenského úředníka a představených obce. Jeho vzniku předcházela vojenská triangulace. Podkladem byly mapy Stabilního katastru. Mapa z roku 1836 je uvedena ve fotoalbu.

Mapy stabilního katastru byly vytvořeny a kolorovány podle jednotné legendy. Např. okrová jsou pole (zkratka Rott značí kopaninu, dočasný úhor), šedé s nádechem hnědé lesy, sytě zelené parky a zahrady, zelené louky, světle zelené pastviny (s písmenem W nebo GW, což je zkratka pro obecní pastviny); karmínové jsou zděné budovy, kamenné mosty, jezy a silnice, v tmavém odstínu karmínové veřejné stavby, žlutě jsou dřevěné budovy (roubené, spalné), mosty a jezy. Bílou barvu mají veřejná prostranství a půda, která se neobdělává, jako dvory a nádvoří. Hnědou barvu mají cesty, modrou vodní plochy.

            Ze současné doby jsou geologické a radonové mapy našich obcí. Je možné je získat i s podrobným vysvětlením na příslušných internetových adresách.