Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.světová válka 1914 - 1918

Osudy vojáků z Čejkov:

 č.1  Z "panského dvora" narukoval v roce 1915 ve věku 18 let Stanislav Němec, který se podle kroniky vrátil domů jako příslušník italských legií. V oficiálním legionářském soupisu J.Jiráka (vydáno knižně v Klatovech) však uveden není. Jakub Krysl narukoval v roce 1915. Padl na italské frontě. František Šklebený padl na začátku války v roce 1914 na srbské frontě.

 č.3  Ihned v roce 1914 narukoval Vojtěch Kazda, vstoupil také údajně do legií, ale není zaznamenáno na které frontě a do jakých oddílů. V Jirákově publikaci není uveden. Jan Kazda byl po těžkém zranění nohy propuštěn v roce 1915 domů. Tomáš Kazda byl odveden ve věku 18 let a vrátil se po válce domů.

 č.6 Jan Děkan narukoval v roce 1914, vrátil se domů.

 č.7 Karel Holub narukoval na ruskou frontu. Byl zajat a po válce se ze zajetí vrátil domů.

 č.8 Karel Holub sloužil v průběhu války u jezdectva.

 č.9 Alois Kazda se vrátil sice z války domů, ale ještě v roce 1918 zemřel na španělskou chřipku.

 č.11 Jan Kroupa byl odveden ve věku 50 let.

 č.12 Do války odešli bratři Turkové. Karel padl na ruské frontě, Antonín na italské. Jakub se vrátil domů.

 č.13 Jan Ryba se vrátil po válce domů.

 č.15 Josef Tureček padl v roce 1915 na srbské frontě.

 č.16  Ze tří bratrů Chodlů se nevrátili domů dva. Martin padl ve věku 18 let (fronta neuvedena), Josef zahynul na ruské frontě. Jakub byl na srbské frontě raněn do nohy. Jediný z bratrů válku přežil.

 č.17  Ve válce bojovali Emanuel a Jan Holečkové, vrátili se domů.

 č.20 Jakub Chodl v roce 1914 přišel na srbské frontě o levou ruku. Jeho bratr Emanuel se vrátil z války v pořádku.

 č.21  Do války odešli čtyři bratři Matějkové. Václav padl na italské frontě v roce 1916, Antonín bojoval v italských legiích. Tomáš a Josef nastoupili ihned při první mobilizaci v roce 1914 a vrátili se po válce domů.

 č.23  Na druhou výzvu byl povolán Tomáš Melka. Byl raněn na ruské frontě do nohy a vrátil se domů.

 č.24  Ze tří bratrů Melků dosáhl Vojtěch nejvyšší vojenské hodnosti - šikovatele. V Rusku byl zajat a vrátil se po válce ze zajetí domů. František bojoval také na ruské frontě, ale byl uvolněn z války, aby se mohl doma starat o hospodářství. Jan byl odveden ve věku 18 let a padl v roce 1917 na italské frontě.

 č.25  Josef Kroupa rukoval na druhou výzvu, jeho bratr Václav hned na první. Václav byl zajat v Rusku. Při výměně zajatců se dostal domů, ale brzy znovu musel nastoupil do války. Na italské frontě od rakouského vojska zběhl a stal se legionářem. Také on není v Jirákově soupisu uveden. František Kroupa byl první, kdo se  vrátil z války nakrátko domů. Přijel "načerno", bez dovolenky. V hostinci Na vršku vyprávěl první zkušenosti z bojů. Rusové prý bojují velmi statečně, hlavně kozáci. Ti všechny  rozsekají.

 č.26 Ve válce padl Vojtěch Frána, který byl odveden, ačkoli silně kulhal. Jeho bratr František se dostal v Rusku do zajetí. Nikdo se více nic o něm nedozvěděl, patrně v zajetí zemřel.

 č.28 Narukovali tři bratři. Tomáš zemřel v Rusku v zajetí. Karel sloužil u dragounů. Vrátil se zraněný domů a zemřel v roce 1917. Jan, odvedený ve věku 50 let, se vrátil domů.

 č.31 Bratři Železných nastoupili ihned po vyhlášení války. Jan padl v roce 1914 na srbské frontě. Tomáš se vrátil domů. Krátce před jeho návratem mu zemřela manželka na španělskou chřipku.

 č.32 Vojtěch Červenka narukoval ihned na začátku války. Protože dlouhá léta o sobě neposlal žádnou zprávu,  byl doma považován na mrtvého. V roce 1918 se k velké radosti všech vrátil jako voják italských legií. Do války nastoupili také čejkovští rodáci František a Václav Rybové, kteří byli krejčími ve Vídni.  Václav na frontě padl.

 č.33 Václav Chodl nastoupil ihned v roce 1914. Na srbské frontě byl těžce zraněn a vrátil se domů, navíc s nevyléčitelnou plicní chorobou, která mu v roce 1924 přivodila smrt.

 č.34 Ve válce byli František a Stanislav Kroupové. Oba se vrátili po válce domů. V roce 1914 narukoval Jan Kroupa. V roce 1918 přišel domů na krátkou dovolenou. Rozstonal se španělskou chřipkou a zemřel. Karel Kroupa šel do války v roce 1915 a v roce 1919 se vrátil domů jako voják italských legií. Potom  ještě narukoval do nové československé armády a bojoval v roce 1919 na slovensko - maďarských hranicích proti Maďarům.

 č.35 Celou válku prožil na frontách Matěj Chodl. Nikdy nebyl raněn a vrátil se po válce domů.

 č.36 Karel Tesárek bojoval na frontách v Srbku, Rusku a Itálii. Nikdy nebyl raněn a vrátil se po válce domů.

 č.38 František Děkan nastoupil hned v roce 1914. Domů se vrátil z ruského zajetí v roce 1918.

 č.39 Z obecní pastoušky narukoval do války člen jedné rodiny. Jméno není známo.

 č.40 Matěj Turek byl odveden ve věku 50 let. Do války musel také jeho syn Václav. Oba se vrátili po válce domů.

 č.41 Václav Holub nastoupil do války ihned v roce 1914. Bojoval na ruské a italské frontě a vrátil se po válce v pořádku domů.

 č.42 Josef Chodl byl odveden ve věku 50 let. Po válce se vrátil domů.

 č.44 Václav Ryba byla odveden v roce 1915. Na ruské frontě zběhl a stal se legionářem. Vrátil se domů v roce 1920.

 č.45 Václav Tureček ve válce padl, ale neví se, na jaké frontě a kdy. Antonín byl raněn do ruky a vrátil se domů. Válku dosloužil u vojenského úřadu.

 č.47 Matěj Šklebený byl v roce 1914 raněn a jako invalida propuštěn domů.

 č.48 Josef Kočí narukoval do války z Vídně, kde byl zaměstnán. Zběhl v Černé  hoře z fronty a zakrátko  zemřel.

 č.50 Do války narukoval František Ryba. Vrátil se po válce domů.

 č.51 Jan Děkan padl na ruské frontě v roce 1916.

 č.52 Do války šel syn majitelů František Holub, který pracoval ve Vídni.

 č.54 Jan Kurc byl ve válce těžce zraněn do obličeje a vrátil se domů.

 č.58 Z fronty zběhl Václav Brejcha. Jeho bratr František bojoval v italských legiích, Emanuel bojoval na italské frontě v rakouské armádě. Zde mohlo dojít k případu, který se nezřídka ve válce stával. Proti sobě bojovali Češi v rakouské armádě a Češi, legionáři. Tak tomu bylo i na ruské frontě, kde stávali proti sobě ve válečné linii čeští vojáci v rakouské armádě a proti nim válčili naši ruští legionáři po boků Rusů. Mohli tak nevědomky proti sobě střílet i bratři a příbuzní. Pokud se legionář dostal do rakouského zajetí, byl ihned jako vlastizrádce popraven oběšením.

 č.59 Martin Bečvář byl odveden ve věku 50 let. Vrátil se domů.

 č.60 Václav Linhart bojoval na ruské frontě. Po válce se vrátil domů.

 č.61 Vojtěch Melka byl odveden ve věku 18 let. Po válce se vrátil domů.

 č.62 Odtud rukovali postupně čtyři bratři Rybové. Štěpán, ženatý v Tedražicích, byl propuštěn, aby se mohl věnovat hospodářství. František nastoupil hned v roce 1914. Josef sloužil v základní službě, když začala válka. Šel proto rovnou první na frontu. Tomáš byl odveden ve věku 18 let a bojoval na italské frontě.

 č.63 Ve válce bojovali bratři Bublíkové Felix, Karel a Antonín. Vrátili se po válce domů., Josef válce unikl, poněvadž byl v Americe.

 č.64 Ve válce bojovali otec Jan Potužák i jeho synové Karel a Jan. Když se Jan loučil před odchodem, každému říkal, že se nevrátí. Bohužel jeho předpověď se splnila.

 č.65 Do války narukoval učitel Josef Kotál. Po válce se vrátil domů.

 č.66 Ve válce bojoval Josef Turek, který narukoval z Lipové Lhoty, kam se oženil.

 č.67  Na frontě byl Vojtěch Brejcha, jehož válečné osudy jsme sledovali v minulé publikaci.  Do války  narukoval i Tomáš, ženatý v Hrádku.

 č.68 Do války musel ve věku 50 let krejčí Václav Prais, otec deseti nezaopatřených dětí. Po válce se vrátil domů.