Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika rodu

Kronika rodu Ryba z Čejkov č. 50 - Bahenských.

         Můj první praděd byl Matěj Ryba , rolník.  Narodil se v roce 1851 v Čejkovech č. 44 - Zedníků. Přiženil se v roce 1878 k Anně Melkové z Čejkov č.61 - Mašků z chalupy, narozené v roce 1858. Dožila se 69 let..Otcem Anny Melkové byl Jan Melka, nar. 1828, rolník a matkou Marie Tumová č.31- Tumů z chalupy, narozena 1838. Otcem Jana Melky byl Jakub Melka č.30, nar.1799, sedlák a matkou Marie Mašková č.22, nar.1797. Jakub Melka se dožil 54 let a Marie Mašková 75 let. Rodiče Jakuba Melky Matěj Melka, sedlák a Magdaléna Vodičková měli svatbu v roce 1784. Rodiče Marie Maškové Tomáš Mašek, sedlák a Kateřina Šimková měli svatbu v roce 1789.  Otcem Marie Tumové byl Jakub Tuma, rolník. Rodiče Jakuba Tumy, Jan Tuma, rolník a Eva Rendlová z Tedražic měli svatbu v roce 1798. Matkou Marie Tumové byla  Marie Kazdová č.3 - Říhů, nar.1812. Otcem Marie Kazové byl Vojtěch Kazda, sedlák a matkou Marie Holečková ze Zbynic č.13 - Vejslavů. Marie Kazdová se dožila 61 let.   

         Otcem Matěje Ryby č.44 byl Matěj Ryba č.35 - Chodlů dolejších, rolník. Narodil se v roce 1820 a dožil se 61 let. Přiženil se k Marii Kroupové č.44, narozené v roce 1812. Otcem Marie Kroupové byl Tomáš Kroupa, rolník. Oženil se s Rózou Železnou z Otěšína č.7,narozenou v roce 1772.  Marie Kroupová se dožila 69 let. Róza Železná se dožila 85 let. Otcem Tomáše Kroupy byl Jakub Kroupa, rolník a oženil se v roce 1782 s Rosálií Turkovou. Rodiči Rózi Železné byly Josef Železný a Josefka.

         Otcem Matěje Ryby č.35 byl Šimon Ryba č.35, rolník. Narodil se v roce 1780 a dožil se 70 let. Za ženu měl Marii Maxovou z panského dvora. Otec Marie Maxové Martin Maxa, šafář měl svatbu s Rosalií Křesákovou ze Zavlekova 20 v roce 1782.  

         Otcem Šimona Ryby byl Martin Ryba č.23 - Tesárků, sedlák. Svatbu s Kateřinou Šafářovou měl v roce 1743.

         V dalších generacích jsou známí Matouš Ryba, Václav Ryba nar.1685, Martin Ryba nar.1665 a Jan Ryba uvedený v Berní rule.

         Můj druhý praděd byl Jan Tramba, rolník. Narodil se v roce 1847 v Čejkovech č. 50 - Bahenských. Podruhé se oženil s Marií Polaufovou ze Sušice, nar.1854. Dožil se 80 let. Marie Polaufová se dožila 67 let. Otcem Marie Polaufové byl Martin Polauf ze Sušice, nar.1832. Matkou Marie Kubátová ze Sušice. Otcem Martina Polaufa byl Josef Polauf z Roku č.1 u Sušice, nar. 1786 a matkou Alžběta Benešová z Milčic č.3, nar.1790. Otcem Josefa Polaufa byl Jan Polauf, nar.1759 a matkou Anna Maria Stanglin nar.1761 ve Zwieselberku u Zwieslu v Bavorsku. Otcem Alžběty Benešové byl Filip Beneš a matkou Terezie Samerlin ze zaniklé obce Kozí Hřbety. Otcem Marie Kubátové byl Matěj Kubát a matkou Marie Toušková z Vrabčova.  

         Otcem Jana Tramby byl Jan Tramba nar.1813, rolník  a  matkou Marie Lávičková z Křížovic u Plánice č.14, nar 1817. Jan Tramba se dožil 63 let a Marie Lávičková 47 let. Otcem Marie Lávičkové byl Martin Lávička a matkou Barbora Mrázková z Křížovic č.12.

         Otcem Jana Tramby byl Jan Tramba č.6, rolník, nar.1770. Oženil se s Kateřinou Jančovou č.24, nar.1775. Jan Tramba se dožil 85 let a Kateřina Jančová 78 let.

         Otcem Jana Tramby byl Josef Tramba č.36, rolník a matkou Anna Chodlová z Čejkov. Svatbu měli v r. 1768.

         Otcem Josefa Tramby byl Jan Tramba č.36, rolník a matkou Anna Turková z Čejkov. Svatbu měli v r. 1738.

         Otcem Jana Tramby byl Jakub Tramba č.36, nar.1670.

         Otce Jakuba Tramby by bylo nutné vyhledat ve zbynické matrice a jeho otec Jiřík Tramba je uveden v Berní rule

 

         Můj třetí praděd byl Tomáš Brejcha, rolník. Narodil se v roce 1850 v Čejkovech č.18 Minorýtů. Dožil se 68 let. V roce 1872 se oženil s Marií Červenkovou č.52 - Rajšmídů, nar.1851. Ta se dožila 91 let.

         Otcem Tomáše Brejchy byl Jan Brejcha, rolník, narozen v roce 1801 v Tedražicích č.31- Sulků.  Matkou Marie Křesáková, Čejkovy č.18 - Minorýtů, nar.1820. Jan Brejcha se dožil 85 let a Marie Křesáková 49 let. Jan Brejcha se do Čejkov k Marii Křesákové z Tedražic přiženíl.

         Otcem Jana Brejchy byl Tomáš Brejcha, rolník a matkou Kateřina Mužíková z Tedražic č.3.

         Otcem Tomáše Brejchy byl Tomáš Brejcha, rolník a matkou Anna Kubečková z Čermné.

         Další předky rodu Brejcha v Tedražicích by bylo nutné hledat na Portafontium.eu ve zbynické matrice.

         Otcem Marie Křesákové byl Tomáš Křesák, rolník a matkou Rozalie Šebestová z Tužic. Otcem Tomáše Křesák byl Vojtěch Křesák, rolník a matkou Magda Kroupová z Čejkov.

         Otcem Marie Červenkové byl Petr Červenka, sedlák, matkou Marie Rybová z č.35 - Chodlů dolejších, nar.1818. Svatbu měli v roce 1846. Otcem Marie Rybové byl Šimon Ryba, č.35, rolník, nar.1780 a matkou Marie Maxová.

         Otcem Petra Červenky byl Jakub Červenka, č.4 – Šafárů, sedlák, nar.1791. Dožil se 77 let. Jakub Červenka se oženil s Kateřinou Tumovou.  

         Otcem Jakuba Červenky byl Petr Červenka, sedlák a matkou Kateřina Tumová. Svatbu měli v r.1784. Otcem Kateřiny Tumové byl Antonín Tuma, rolník,  matkou Josefa Dršková. Svatbu měli v roce 1789.

         Otcem Petra Červenky byl  Jakub Červenka, sedlák a matkou Anna Janečková. Svatbu měli v roce 1739.

         Otcem Jakuba Červenky byl Václav Červenka .sedlák.  Otcem Josefa Holuba byl Matěj Holub a matkou Magda Melková. Svatbu měli v r.1779.      

                  Můj čtvrtý praděd byl Matěj Tureček, č.45 - Kalčíků, rolník a v zimě tkadlec, nar.1862.  Dožil se 75 let. Oženil se s Janou Kohoutovou z Buršic č.13, nar.1860. Dožila se 69 let. Kdo byl otcem Matěje Turečka bohužel nevím, protože v matrice je napsáno otec neznámý.

          Matkou je Anna Turečková, č.45, nar. 1833.

         Její otec Josef Tureček,rolník,  nar 1810, rolník, měl za ženu Annu Holubovou, č.8, nar.1806. Dožila se 75 let.

                   Rodiči Anny Holubové byl Josef Holub, rolník a Káča Melková, č.30.

         Otcem Josefa Holuba byl Matěj Holub rolník a matkou Magda Melková. Svatbu měli v r.1779.

         Otcem Matěje Holuba byl Matěj Holub, rolník a matkou Kateřina Mašková. Svatbu měli v r.1759.

         Otcem Matěje Holuba byl Matěj Holub  1701-1771, rolník,  matkou Magdalena.

         Další předky Matěje Holuba by bylo nutné vyhledat ve zbynické matrice. V Berní rule je uveden Václav Holub.

         Rodiče Jany Kohoutové byli Jakub Kohout, rolník, nar.1817 a Anežka Hrachová, Ústaleč č.9, nar.1829. Otcem Jakuba Kohouta byl Jan Kohout a matkou Anna Kovaříková, Buršice č.9.  Otcem Anny Kovaříkové byl Josef Kovařík, rolník  a matkou Kateřina Chladová, Buršice č.8. Otcem Anežky Hrachové byl Jan Hrach, rolník a matka Rozálie Míková z Mířenic č.10. Otcem Rozálie Míkové byl Josef Míka, rolník a Magda Brabcová z Mířenic č.3.        

         Toto vše lze dále stále doplňovat o další údaje z příslušných matrik v Portafontium.eu, až se dostaneme k začátku 17.století. Pátrání v matrice se tak stává dobrodružnou cestou do minulosti našich obcí.