Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručné dějiny Čejkov

Podle hradišť tu byli Keltové před 2000 léty. Potom Slované před 1200 léty. Předpokládá se, že Slované se usídlili už natrvalo. Kolonizace kláštery proběhla v 11. století. Archeologický průzkum potvrdil osídlení ve 12. století v místě č.p. 19 v Čejkovech. V roce 1227 patřily Čejkovy klášteru Svatého Jiří v Praze. V roce 1354 patřily vladyku Vintířovi na čejkovské tvrzi. V roce 1415 patřily vladyku Ojířovi na čejkovské tvrzi. V roce 1463 patřily vladyku Vilémovi na čejkovské tvrzi. Od roku 1505 patřily Čejkovy šlechtickému rodu Švihovských z Rýzmberka na hradu Rábí. V roce 1539 patřily Kryštofu Račínovi z Račína. V roce 1598 patřily Adamu Račínovi z Račína. V roce 1603 patřily Jiříku Račínovi z Račína. Bedřich Švihovský na Nalžovech přikoupil Čejkovy ke svému panství v roce 1623. Tedražice byly přikoupeny k Nalžovům až v roce 1700. Pak se Nalžovy zadlužily. V roce 1718 vyhořela čejkovská tvrz. Nalžovy koupil v roce 1718 hrabě Pötting z Horních Rakous a v roce 1769 hrabě Taaffe z Irska. V roce 1830 byl Nalžovský velkostatek převeden z Prácheňského do Klatovského kraje. Čejkovský dvůr byl parcelován v roce 1924. Na velkostatku v Nalžovech se úřadovalo česky až od roku 1930.