Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika Čejkov od 1654

Kronika Čejkov 1654 až 1913.

1654  Ve vsi, je 10 sedláků, 8 chalupníků a 14 zahradníků. Největším sedlákem je Matěj Mašek. Má 8 ha, 4 voly a 8 krav. Koně má jen Václav Šafář a Jan Kroupa. V čp. 23 byl Jan Ryba. Dále Matěj Říha, Matěj Lísa, Václav Janča, Tomáš Tchodl. Chalupníci byli Václav Tesárek, Václav Tuma, Jiřík Keřka, Matouš Matějka a Jan Linhart. Zahradníci byli Václav Pavlovic, Adam Krčmář, Václav Holub, Šimon Šprtka, Jiřík Tramba, Matěj Kučera, Jiřík Chamuta, Jan Kovář a Vojtěch Drška. Zahradníci byly dodatečně postavené grunty u původních gruntů. Panský šafář byl dosazen hrabětem Ferdinandem Švihovským z Nalžov. Bydlí v panském dvoře, ve šplýcharu a pivovaru. Tvrz po odchodu vladyků Račínů není používána. V ratejně v místě Rybáčků chalupy bydlí rodiny panských kočích, krmičů a dojiček krav ve stájích v místě Blažků a Chamutů chalupy. Panská kovárna byla v místě Rajšmídů chalupy a obecní kovárna v místě Očenášů chalupy. Nová byla postavena v místě Bartošů chalupy. Byl na ní kovář Jan Kovář. Pazderny jsou za vsí v místě Pazdernů a Zedníků chalupy. Vladyka nechal postavit také pastušku v místě Bartošů chalupy a bydlel tam pastýř. Ves měla hospodu ve stejném místě jako je u Šenkýřů.                                                                1713  Na desátky a církevní poplatky měl farář ve Zbynicích 125 duší, v Čejkovech 156, na Čermné 170, v Mokrosukách 116, v Mířenicích 110, v Kašovicích 21, v Sedlečku 16 a v Otěšíně 16.                                                                                                                                    1718  Z Čejkovké tvrze je už jen rozvalina. Stojí jen komíny a pár zdí.                                  1727  Na gruntu u Zedníků byl Tomáš Kroupa.                                                                          1730  Největší selský grunt u Mašků převzal Jakub Mašek.                                                        1740  Hospodu koupil od hraběte Václava z Pöttingu, Matěj Kazda. Měl od hraběte podmínky udržovat řádné chování hostů, jinak zavolat starostu, prodávat jen panské pivo a kořalku, udržovat pořádek a i s potahem se účastnit výlovu rybníků.                                      1753  Dělení selských usedlostí bylo povoleno jen za určitých podmínek. Na každém panství byl i ranhojič pro veškeré obyvatelstvo. Trhal zuby, pouštěl žilou a jednou měsíčně došel do každé vesnice se zeptat rychtáře, kdo stůně. Grunt u Chaloupků postavil Petr Tesárek.           1764  Vojtěch Reitšmíd koupil dalovickou hájovnu.                                                                    1770  Na selském gruntě Turků ze dvora byl Franz Turek. Na selském gruntu Chodlů  hořejších byl Vojtěch Chodl.  Na selském gruntu Mašků byl Martin Mašek. Na selské gruntu č.23 u Tesárků byl Václav Ryba. Na gruntu u Melků byl Matěj Melka. Na gruntu u Tumů byl Ondřej Tuma. Na gruntu u Trambů byl Václav Tramba.    Na selském gruntu u Říhů byl Matěj Říha. Na selském gruntě čp.4 se Tomáš Šafář, píše jako Červenka. Na gruntu Pavlů byl Šimon Pavlovic. Na gruntu Matějků byl Šimon Matějka. Na gruntu Keřků byl Vojtěch Keřka. Na gruntě Dršků byl Josef Drška. Na gruntu Červenků byl Josef Červenka. Na gruntu Chodlů dolejších byl Jiří Tesárek. Na gruntu u Rajšmídů byl Jan Rajšmíd. Na gruntu u Linhartů byl Josef Linhart. Na gruntu u Lenců byl Martin Šprtka. Na gruntu u Holubů byl Matěj Holub. Na gruntu Kalců byl Vojtěch Kalc. Na gruntu Kučerů byl Václav Kučera. Na gruntu u Chladů byl Jakub Růžička. Na gruntu u Šimerů byl Bartoloměj Šimera. Na gruntu u Zajíců byl Vavřinec Blahuš. Na gruntu u Bláhů hořejších byl Jakub Bláha. Na gruntu u Švarců byl Vojtěch Chamuta.                                                                                                                   1771 Grunt u Cihlářů postavil na obecním pozemku u bývalé pazderny Václav Hána.               1772  Grunt u Chladů , jeho majitel Jakub Růžička, zcela celý, seděním v hospodě u truňku, propil. Šenkýř Matěj Kazda, se souhlasem vrchnosti hraběte Františka Taaffe z Nalžov, prodal v roce 1780 grunt Tomáši Jančovi, který si vzal dceru Jakuba Růžičky.                                    1773  Na grunt Kalců se přiženil Matěj Tramba. Vzal si vdovu. Jak sdělil rychtář, na chalupě nic nebylo, žádné vybavení.                                                                                                 1774  Selský grunt č.23 u Tesárků převzal Josef Ryba.  Selský grunt u Říhů byl zadlužený a zanedbaný. Převzal ho nevlastní bratr Matěje Říhy Tomáš Jícha. Pro Matěje Říhu postavil grunt u Kalčíků, malou chaloupku na obecním pozemku mezi Kadlečků a bývalou pazdernou u Zedníků.                                                                                                                             1775  Selský grunt č.19, byl Franzi Turkovi hrabětem Taaffe pro dluhy odejmut a dán zeti Franzi Linhartovi. Ke gruntu u Kalčíků přistavěl Franc Turek (Chumelík), druhou část  a vznikl dvojdomek.                                                                                                                         1776  Na grunt u Rajšmídů se přiženil Tomáš Škampa z Hradešic. Grunt u Hrobáků postavil Jakub Kroupa.                                                                                                                        1777 Kovárnu U Bartošů pronajal hrabě Franz Taaffe Matěji Kroupovi. Grunt u Lenců převzal Jan Šprtka. Grunt u Kučerů převzal Matěj Kučera. Grunt Bláhů hořejších převzal Pavel Bláha. Grunt u Chaloupků koupil synovec majitele, Václav Tesárek.                                 1778  Grunt u Trambů převzal Josef Tramba. Grunt u Bláhů dolejších postavil Václav Raitšmíd.                                                                                                                               1780  Selský grunt u Říhů předal neduživý Tomáš Jícha synu Jakubu Jíchovi. Grund Dršků dostal Jan Drška.                                                                                                                     1781  Bylo zrušeno nevolnictví.                                                                                                1782  Grunt u Chodlů dolejších převzal Jan Tesárek. runt u Šimerů převzal Jan Šimera.          1783  Selský grunt u Chodlů hořejších převzal Jan Chodl. Grunt u Melků převzal Václav Melka.  Grunt Kalců převzal Jan Tramba.                                                                            1784  Grunt Červenků převzal Petr Červenka.                                                                              1785  Grunt u Dobrovolných postavil panský šafář Václav Ryba. Grunt u Švarců převzal Jakub Chamuta.                                                                                                                      1786  Grunt u Kadlečků postavil Bartoloměj Mašek.                                                                 1787  Grunt Keřků převzal Jan Keřka. Grunt u Minorýtů převzal od otce Vojtěch Turek. Robotu stanovenu neměl, měl povinnost poselství a mlácení panského obilí. Na návsi byly klády a trlice na vykonávání trestů až do tohoto roku. Po tomto roce byl možný už jen veřejný výprask na návsi.                                                                                                                            1788  Grunt u Beránků postavil Josef Ryba z Tesárků gruntu pro svého bratra Václava Rybu.   1789  Josef II provedl robotní reformu. Grunt Matějků převzal Josef Matějka. Grunt u Nemodlenků postavil s dovolením milostivé vrchnosti hraběte Františka Taaffe z Nalžov, Matěj Kroupa.                                                                                                                                  1790  na trůn nastoupil Leopold II a na nátlak šlechty reformu Josefa II., odvolal. Čejkovští proto odpírali robotu. 28. června 1790 vyslali rychtáře na vrchnostenskou kancelář, aby dojednal ponechání reformy. Když byli odmítnuti, vypravili delegace do Prahy a Vídně. Nepokoje se ale rozšířily na hrádecké panství, tak hrádecká vrchnost povolala z Klatov vojenskou asistenci o 32 mužích. Všichni sedláci prchli do lesů. Přijelo ještě 50 dragounů z Klatov a 12 mužů pěšího pluku z Písku, včetně komisaře krajského úřadu. Sedláci se před vojáky ukrývali 14 dní v lesích. Podle zbynického faráře Hrušky přišli k rozumu, dobrovolně sami přišli a podvolili se dál robotovati. Kovárnu U Bartošů měl pronajatu Vojtěch Kroupa. Grunt Pavlů převzal Jan Pavlovic.                                                                                                 1791  Grunt u Tumů převzal Antonín Tuma.                                                                              1792   Na selském gruntu u Říhů Jakub Jícha zcela ochrnul na levou ruku a neměl žádné děti, předal grunt švagrovi Josefu Kazdovi.                                                                                           1793  Grunt u Chaloupků převzal Bartoloměj Tesárek. Grunt u Cihlářů převzal Václav Hána. Grunt u Kalčíků převzal Matěj Říha. Grunt u Hrobáků převzal Jakub Kroupa.                             1795  Grunt Holubů převzal Josef Holub. Grunt u Dobrovolných převzal Vavřinec Ryba od otce, který grunt zadlužil. Vojtěch Reitšmíd převzal dalovickou hájovnu.                                    1796  Selský grunt Šafárů,  převzal Jan Červenka od otce Tomáše Červenky neb Šafáře. Grunt u Kadlečků převzal Tomáš Mašek.                                                                             1797  Grunt Pavlů převzal Václav Pavlovic. Antonín Tuma místo bratrského podílu nechal na sadu Tumů postavit Janu Tumovi nový grunt u Tumů z chalupy. K tomuto gruntu byly na panství v Nalžovech hrabětem Františkem Taaffe stanoveny robotní povinnosti. Též byly stanoveny povinnosti ke zbynickému faráři. Grunt u Bláhů dolejších převzal Matouš Reitšmíd. Na faru poddaní odváděli žito, ječmen, oves, převařené máslo, sýr, slepice. Poplatek za křest i pohřeb byl 8 zlatých, ohlášky svatby 1 zlatý, svatba 5 zlatých, hlavní mše 5 zlatých.                                                                                                                                           1798  Selský grunt u Mašků převzal Václav Mašek.                                                                   1799   Grunt u Trambů převzal Josef Tramba.                                                                            1801   Selský grunt č.23 u Tesárků převzal Šimon Ryba. Jan Drška, tesařský mistr, odešel za prací na žichovické panství a grunt předal synu Antonínu Drškovi. Grunt u Zajíců převzal Blažej Holeček. Grunt u Švarců převzala Anna Chamutová. Grunt u Bahenských postavil Josef Tramba synu Janu.                                                                                                                1802  Zadlužený grunt u Linhartů byl vrchností hrabětem Františkem Taaffe, osazen Josefem Trambou, který svému synu Janu Trambovi, místo podílu postavil dřevěnou chalupu u Bahenských.                                                                                                                                   1803  Polovinu gruntu u Kalčíků převzal Josef Turek (Chumelík)                                                1804  Grunt Turků ze dvora dostal syn Franze Linharta a byl kvůli tomu propuštěn z vojny.    1807  Grunt u Melků převzal Jakub Melka. Antonín Tuma prodal grunt Josefu Drškovi.          1808  Grunt Dobrovolných převzal Vojtěch Ryba. Grunt Šimerů převzal Tomáš Šimera.          1810   Hospodu převzal po otci Václav Kazda. Grunt u Červenků převzal Matěj Červenka. Grunt u Linhartů převzal Josef Tramba. Grunt u Nemodlenků převzal Vojtěch Kroupa. Grunt u Bláhů hořejších převzal Blažej Bláha. Grunt Matěje Hány byl podle některých map vedle Hrobáků nebo naproti Ševců.                                                                                                1811  Požár hořejších chalup. Kučerů, Kalců, Šenkýřů, Zajíců, Chladů, Šimerů a Nemodlenků.                                                                                                                         1812   Selský grunt u Chodlů hořejších převzal Šimon Chodl. Grunt u Rajšmídů předal Tomáš Škampa zeťi Jakubu Janštovi.                                                                                    1813  Kovárnu U Bartošů měl pronajatu Šimon Kroupa.                                                            1814  Grunt u Kalců převzal Jan Tramba. Dalovickou hájovnu převzal Martin Hána.             1815  Josef Drška prodal Tumů grunt zpět Antonínu Tumovi. Grunt Matějků převzal Matěj Matějka a zadlužil ho. Grunt Keřků převzal Jan Keřka. Grunt Dršků převzal Josef Drška a přitom měl za povinnost nechat na gruntě nemocného bratra Matěje a starat se o něj a do smrti ho živit.                                                                                                                                 1817  Trambů  grunt prodal Josef Tramba Andreasi Tesárkovi.                                                   1819  Prokop Turek postavil na místě vyhořelé pazderny grunt u Pazdernů.                              1821 Selský grunt Šafárů převzal Bartoloměj Červenka. Grunt u Kadlečků převzal Tomáš Mašek.  Rychtářem byl Jakub Tramba. Konšely byli Lísa, Ryba, Drška, Tesárek a Pádecký.    1822  Čejkovští sedláci po dohodě s vrchností hraběte Rudolfa Taaffe z Nalžov, nechali postavit Jakubu Jančovi u Ševců novou kovárnu. Materiál a potahy budou kováři sedláky dodány. Kovář bude muset chodit na robotu a k tomu vykonávat poselství.   Bylo to stvrzeno rychtářem Jakubem Trambou a konšeli Venclem Lísou, Šimonem Rybou, Josefem Drškou, Janem Tesárkem a Josefem Pádeckým.                                                                                         1826  Na grunt u Linhartů se přiženil František Děkan. Na grunt u Chaloupků se přiženil František Češek.                                                                                                                             1828  Selský grunt u Mašků převzal Bartoloměj Mašek. Grunt u Rajšmídů přidělil nalžovský hrabě Rudolf Taaffe Josefu Rajšmídovi, s tím že Jakub Janšta půjde na grunt u Ševců. Grunt u Vojtíšků postavil Tomáš Křesák.                                                                                                  1829  Na gruntu u Zedníků byla Rozálie Kroupová.                                                                      1830   Hospodu převzal po otci Jakub Kazda. Pánem našich poddaných rolníků se stává na Nalžovech hrabě Ludvík Taaffe. V rakouské vládě zastává funkce presidenta vrchního císařského soudu a ministra spravedlnosti. Byl také rektorem, vídeňské   univerzity. Grunt Turků ze dvora převzal Ondřej Linhart. Selský grunt č.23 u Tesárků převzal Jan Ryba. Grunt Dršků převzal Josef Drška.                                                                                                          1831  Vdova po Antonínu Tumovi prodala zadlužený Tumů grunt Antonínu Chodlovi.           1833  Grunt u Lenců převzal Josef Šprtka. Grunt Kučerů koupil Václav Hána. Grunt u Dobrovolných převzal Václav Ryba.                                                                                    1834  Dalovickou hájovnu převzal Václav Hána.                                                                       1835 Na gruntu u Beránků byl Josef Kočík. Grunt u Bláhů dolejších převzala Františka Reitšmídová. Grunt u Rudů postavil Vojtěch Ruda.                                                                      1836   Grunt u Holubů převzala Anna Holubová. V roce 1859 se provdala za Prokopa Pacholíka. Grunt u Šimerů převzala Kateřina Šimerová. Grunt u Tumů z chalupy převzal Jakub Tuma.                                                                                                                                  1837  Selský grunt u Říhů předal Josef Kazda synu Vojtěchu Kazdovi. Selský grunt Šafárů, převzala Dorota Červenková, provdaná Melková. Na grunt u Cihlářů se přiženil Josef Protiva. Na gruntu u Očenášů byl Jakub Škampa. Grunt Matěje Hány měl Anton Ryba. Grunt u Vojtíšků koupil Martin Kazda - Tomáš Křesák šel na Minorýtů grunt.                                          1838  Grunt u Červenků převzal Matěj Červenka. Grunt ale zadlužil. Grunt u Zajíců převzal Václav Holeček. Grunt u Minorýtů koupil Tomáš Křesák.                                                            1839  Selský grunt č.23 u Tesárků převzal Josef Melka. Jan Ryba šel do jejich čp.35 Chodlů dolejších. Grunt u Bláhů hořejších převzal Tomáš Bláha. Chalupu u Beránků koupil Vojtěch Beránek.                                                                                                                                          1840  Grunt Dršků převzal František Drška. Grunt u Bahenských převzal Jan Tramba.             1841 Selský grunt u Chodlů hořejších převzal Josef Chodl. Tumů grunt předal Antonín Chodl dolejší bratru Martinu. Selský grunt u Říhů dostal syn Vojtěcha Každý Josef Kazda. Grunt Matěje Hány měl Jakub Ryba. Grunt u Turků z chalupy postavil Ondřej Linhart Turků ze dvora bratru Janu Linhartovi.                                                                                         1842  Grunt u Pazdernů převzal Jan Turek. Na grunt u Hrobáků se přiženil Šimon Kočí.           1843  Grunt u Kadlečků převzal Václav Mašek.                                                                           1844  Trambů grunt předal Andreas Tesárek synu Václavu  Tesárkovi, který byl vojákem hulánského 35.pěšího pluku. Grunt Červenků koupil Jakub Brejcha z Tedražic. Na grunt u Minorýtů se přiženil Jan Brejcha a postavil si nový grunt na Brodci. Tento starý grunt vedle Turků ze dvora zanikl.                                                                                                                  1845  Grunt u Bláhů hořejších koupil Ondřej Kroupa. Tomáš Bláha šel na grunt Bláhů dolejších.                                                                                                                                       1847  Bartošů chalupu, která už nebyla kovárnou, převzal Bartoloměj Kroupa. Grunt Keřků, převzal Antonín Keřka. Na grunt u  Zedníků se přiženil Matěj Ryba.  Grunt u Očenášů koupil Matěj Reitšmíd.                                                                                                                             1848  Byla zrušena robota. Z rychtáře Jana Ryby Chodlů dolejších se stává starosta.                1849  Grunt Kalců převzal Matěj Tramba. Na gruntu u Švarců nebyl dědic schopný hospodaření, grunt převzal chovanec Bartoloměj Novák. Grunt u Vojtíšků převzal Tomáš Kazda.                                                                                                                                            1850  Panská kovárna Jakuba Bublíka byla u Kovářů hořejších. Na grunt u Beránků se přiženil Jakub Chodl.                                                                                                                     1851  Grunt Červenků koupil Václav Pádeček. Grunt u Chladů převzal syn Tomáše Janči, zvaného Chlada, Josef. Grunt u Kalčíků převzal Prokop Říha.                                                      1853  Na Šimerů grunt se přiženil Jan Pintíř.                                                                              1854  7. července přišla velká povodeň. Byla způsobena průtrží mračen a krupobitím. Dalovický rybník byl tenkrát prázdný a oset ovsem. Měl dva čepy, oba otevřené. Za dvě hodiny deště se nejen naplnil vodou, ale voda ještě přetékala přes hráz. Dobrovolným do něho odnesla dřevěnou bránu a sem taky odnesla Minorýtovy pařezy, které byly před Pavlovým dvorem. Cesta k Vůši byla tenkrát před Chaloupkovo chalupou a u Jančovic pole u Vůše vybrána vodou tak, že se po ní nedalo vůbec jezdit. Pocukovou se jezdilo přes Líšnou. Šafára a Tesárek byli již tehdy pojištěni proti krupobití. Poradil jim to v Sušici na trhu šenkýř Votruba (bývalá Koruna). Řekl již tehdy: "Nemusíte se modlit, aby Vám pán Bůh úrodu zachovati ráčil." A vyplatilo se jim to. Hospodář od Tumů zaplatil na pojistném 10 zlatých a dostal potom náhradu 400 zlatých. Za ně koupil žito k setí a v příštím roce měl sklizeň, zatím co jiní nechali pro nedostatek semene půdu z větší části ladem. Kroupa z čp. 25 tehdy stavěl obytné stavení a tím potlučením si udělal na usedlosti dluh 2000 zlatých, který byl pro něho velmi tíživý. Grunt Matějků převzal Šimon Matějka. Grunt u Rajšmídů převzal Jakub Červenka. Grunt u Lenců převzal Tomáš Šprtka. Grunt u Kadlečků převzal Václav Mašek. Na grunt u Bláhů dolejších se přiženil Ondřej Kroupa a vyměnil grunt s Tomášem Bláhou z gruntu u Bláhů hořejších.                                                                                                     1855  Grunt u Melků převzal Jakub Melka. Grunt u Kalčíků převzal Tomáš Říha. První starosta Jan Ryba dal postavit kapličku, a protože byl pokřtěn Jan Nepomucký, byla zasvěcena právě tomuto světci. V záznamech se uvádí, že Jan Ryba byl postavy malé, ale tím více rázného ducha.                                                                                                                 1858   Grunt Mašků z chalupy byl omylem až do roku 1888 připsán Matěji Melkovi.               1859  Selský grunt č.23 u Tesárků převzal Jakub Melka. Grunt Holubů převzal František Pacholík. Grunt Švarců převzal Matěj Novák.                                                                             1860  Grunt Pavlů byl zadlužen u soudu v Sušici. Grunt Kučerů koupil Martin Kroupa. Grunt u Dobrovolných převzal Jan Ryba. Grunt u Bláhů hořejších převzal Josef Kroupa. Grunt u Bláhů dolejších převzal Bartoloměj Bláha.                                                                       1861    Grunt Dršků převzal Antonín Drška. Pazdernu u Hrobáků koupil Tomáš Kroupa.        1862  První velký požár Čejkov. 11.června, právě po sušickém výročním trhu, vypukl v Čejkovech po jedné hodině z půlnoci požár neznámým způsobem. Chytlo se u Kučerů. Všechen dobytek jim pohořel. Mimo to shořeli i Kalců a Šenkýřů. Na protější straně silnice pak Zajíců, Chladů, Šimerů a Nemodlenků. Naštěstí se obrátil vítr a tak se podařilo zachránit Šenkýřů stodolu a stodolu Turků ze dvora. Požár se dále do vsi nešířil. Na grunt Kalců se přiženil Matěj Kroupa. Grunt u Chladů koupil Tomáš Vachoušek a prodal ho Josefu Vadlejchovi. Vdova Josefa Vadlejchová se provdala za Jana Chlada.                                           1863  Grunt u Linhartů převzal Jiří Děkan. Grunt u Rudů koupil Bartoloměj Bečvář.              1865  Selský grunt u Mašků převzal Tomáš Mašek. Grunt u Nemodlenků koupil Martin Janča. Grunt Matěje Hány převzal Jakub Ryba.                                                                     1866  Starý rozpukaný zvon z kapličky byl přelit a o pouti posvěcen a pověšen.                      1867  Grunt Turků ze dvora převzal Tomáš Linhart. Grunt Červenků převzal Ondřej Pádeček. Švarců grunt koupil Prokop Noha.                                                                                                 1868  Selský grunt u Říhů dostal Václav Kazda. Grunt u Hrobáků převzal Josef Kočí.             1869  Grunt u Chaloupků převzal Jakub Češek.                                                                           1870  Hospodu převzal po otci Matěj Kazda. Kovárnu u Ševců převzal po otci Jan Janča. Grunt Lenců převzal Josef Šprtka. Grunt u Cihlářů koupil Antonín Šatra.  Grunt u Bahenských převzal Jan Tramba. Grunt u Vojtíšků koupil Jan Kazda. Na výstavbě železniční tratě z Plzně do Horažďovic krátce pracoval Tomáš Kroupa. Na první vlak, se šel do stanice Pačejov podívat Václav Mašek Kadlečků. Po svém návratu, velmi živě po vsi vyprávěl o tom, jak vozy jezdí bez koní a že snad bude konec světa.                                                                    1871  Grunt u Zajíců  převzal Josef Holeček. Pazdernu u Hrobáků jen s dvěma kousky polí koupil Jan Ryba a později Matěj Turek.                                                                                 1872  Antonín Drška prodal grunt Josefu Kroupovi. Na grunt u Tumů z chalupy se přiženil Štěpán Železný. Grunt Matěje Hány koupil František Křesák. Grunt Turků z chalupy převzal Jakub Linhart. Grunt u Potužáků postavil Jan Potužák z Mířenic.                                           1875  Na grunt Bláhů hořejších se přiženil Jan Ryba.                                                                   1876  Grunt Pavlů koupil Martin Ryba.                                                                                      1877    Selský grunt Šafárů dostala Anna Melková, provdaná za Jakuba Chodla.   Grunt Keřků převzal Vojtěch Keřka. Na grunt Kalců se přiženil Jakub Tramba.                                      1878    Panskou kovárnu převzal po otci Martin Bublík.                                                              1879  Grunt Chodlů dolejších prodal Martin Ryba Matěji Slavikovi. Grunt u Šimerů koupil Josef Turek. Na grunt u Očenášů se přiženil Václav Děkan. Dalovickou hájovnu převzal nalžovský hrabě Taaffe. Obec dala, svým nákladem zhotovit do kapličky nový obraz Jana Nepomuckého.                                                                                                                        1880  Byla postavena nová kovárna u Kovářů. Grunt Lenců převzal panský hajný Václav Šprtka. Grunt u Zedníků převzal František Ryba. Grunt u Vojtíšků koupil Václav Kroupa.         1881  Selský grunt u Chodlů hořejších převzal Jakub Chodl.                                                       1883  Grunt u Melků převzal Matěj Melka. Grunt u Tumů převzal od otce Jan Chodl. Grunt u Vojtíšků převzal Karel Kroupa.                                                                                                    1884  Pádecký postavil hospodu Na Vršku. Grunt u Šimerů koupil Jiří Tureček. Nový grunt U Minorýtů postavil Tomáš Brejcha.                                                                                              1885     Grunt u Pazdernů převzal Martin Turek.                                                                         1886  Grunt u Beránků koupil Matěj Kroupa. Grunt u Kalčíků koupil Josef Tureček a převzal Jiří Tureček. Před tím postavil Josef Turek(Chumelík), grunt u Chumeliků.                                 1887  Třetí velký požár Čejkov. 20. června v poledne vypukl velký požár. V ten den shořelo 13 obydlených stavení na návsi. Ve stavení Vojtěcha Keřky vyšel oheň a postupoval dále postupně k Jíchům, Kroupům, Jančům, Tesárkům, Maškům, Matějkům, Chodlům a Turkům ze dvora. Oheň přeskočil i přes silnici k Šafárům, Pavlům, Linhartům a k Říhům. Oheň postupoval po větru směrem východním. Sousední chalupa Dršků se zachovala. Probíhala senoseč a v poledne nebyli většinou všichni doma. Trambů grunt předal Václav Tesárek synu Václavu Tesárkovi.                                                                                                                    1888  Bartošů chalupu převzal po otci Ondřej Kroupa. Grunt Chodlů dolejších koupil Jakub Chodl. Grunt u Kalčíků převzal Matěj Tureček. Grunt Mašku z chalupy převzal Jan Melka.      1889  Grunt u Nemodlenků koupil Josef Melka.                                                                         1890  Na grunt Bláhů dolejších se přiženil Matěj Hána.   Grunt Mašků  z chalupy převzal Jakub Melka.                                                                                                                                1891  Zadlužený grunt Červenků koupil zbynický krejčí Václav Kroupa. Grunt u Zajíců převzal Jan Holeček.                                                                                                                         1892  Selský grunt Šafárů koupil Jan Zahrádka ze Zbynic čp.8.                                                1894  Grunt u Chladů převzal Štěpán Chlad.  Grunt u Potužáků převzal Jan Potužák. 18. dubna při první jarní bouřce, zabil blesk sedláka Josefa Kratochvíla - Rajšmídů. Vláčel pole k ovsu a již chtěl jeti domů. V tom se zablesklo a rána zabila jej a jednoho vola. Zanechal vdovu s 6 nezaopatřenými dětmi.                                                                                                   1895  Grunt u Brodeckých postavil Matěj Ryba.                                                                          1896  Panský kovář umřel. Grunt Holubů převzal Tomáš Holub.                                                1897  Grunt u Linhartů převzal Jan Děkan. Grunt u Chaloupků dostal synovec Josef Chodl. Grunt u Kadlečků převzal Josef Mašek.                                                                                           1898   Grunt Matějků převzal Matěj Matějka. Grunt u Chladů koupil Ludvík Chodl.                1900   Grunt Dršků převzal Jan Kroupa.                                                                                    1901  Grunt Keřků převzal Antonín Keřka.  V říšských volbách získala v Čejkovech Křesťanská strana 36 hlasů, Agrární 26 hlasů a Sociální 17 hlasů.                                              1902  Selský grunt č.23 u Tesárků převzal Tomáš Melka. Grunt Pavlů zdědil Martin Ryba. Grunt Chladů koupil Václav Janča. Grunt u Bahenských převzal Jan Tramba. 20.ledna byl zabit v Komorách při kácení dříví bezdětný chalupník Beránků. Bylo mu 52 let. Zanechal manželku Josefu.                                                                                                                           1903  Grunt Chladů koupil František Vlček. Grunt Turků z chalupy převzal Václav Linhart. Panstvím Nalžovy byla postavena sýrárna ve Dvoře.                                                                   1905  Bartošů chalupu převzal po otci Antonín Kroupa. Selský grunt u Mašků převzal Václav Mašek. Grunt u Dobrovolných převzal Jan Ryba. Grunt Chladů koupil Bartoloměj Chodl. Grunt Švarců koupil Matěj Turek. Pazdernu u Hrobáků koupil Jakub Brejcha. Grunt u Rudů převzal Jan Bečvář.                                                                                                               1906  Založení hasičů. Grunt u Cihlářů převzal Václav Šatra.                                                     1907  Grunt u Hrobáků převzal vyučený krejčí Vojtěch Kočí.                                                     1908  Grunt Tumů z chalupy převzal Tomáš Železný. Grunt u Praisů postavil Václav Preis.     1911  Grunt u Šimerů převzal František Tureček. Grunt u Chodlů dolejších převzal Matěj Chodl. Grunt u Bláhů hořejších převzal Tomáš Ryba a za rok zemřel. Grunt u Bláhů dolejších koupil Matěj Šklebený. Na grunt u Bahenských se přiženil František Ryba.                                1912  Na grunt Bláhů hořejších se přiženil kovářský pomocník Vojtěch Červenka. Na grunt u Beránků se přiženil Václav Holub.                                                                                            1913   Bartoloměj a Josefa Rudů slavili v kostele zlatou svatbu. Bylo jim 72 a 68 let.              

Rozpis roboty pro jednotlivé grunty je uveden v knize Čejkovy a Zbynice - historie a vzpomínky, z roku 2021 a v Příspěvku Robota na  www.cejkovy.estranky.cz. Na těchto stránkách je v Příspěvku Kroniky matriky katastr uvedena i kronika Čejkov od roku 1914.