Jdi na obsah Jdi na menu
 


20.století

 

Základní technické změny, které ovlivnily život i v našich vesnicích ve 20. století. 

1. Výzkum vesmíru.

2. Používání elektřiny.

3. Používání počítačů.

            Vědeckým výzkumem vesmíru bylo zjištěno stáří, velikost a podstata vesmíru, ve kterém žijeme. Nepřipadá tedy v úvahu, že by tam někde bylo nějaké nebe s Pánem Bohem a ostatními svatými a ti by řídili náš život. Je ale s podivem, že tato smyšlenka, která vznikla u nás před 1100 léty, se udržela do dnešní doby. Smyšlenka je živena hlavně faráři, kteří tak měli a mají bezstarostný život, kdy je naši nevědomí předkové celých těch 1100 let živili, tím že na ně přispívali desetinou své úrody. Živíme je však všichni dodnes z rozpočtu státu. Faráři měli a mají dnes velkou podporu v těch bohatých, kterým pomáhají u nevědomých lidí, udržovat jejich bohatství a hlavně moc. Země je koule, která má do středu 6000 km. Uvnitř je žhavá, ale peklo tam není. Za 1 den se otočí kolem své osy a současně za 1 rok kolem Slunce. Slunce je žhavá koule, 100 krát větší než Země. Země ji obíhá ve vzdálenosti 150 milionů km. Mezi Zemí a Sluncem žádné nebe není. To modré je jen vzduch. V noci jsou vidět jen hvězdy. To jsou stejná žhavá slunce, tak jako to naše. Jenže to nejbližší je k nám tak daleko, že světlo z něho letí k nám 4 roky. Světlo uletí za vteřinu 300 tisíc km. To co vidíme, ty hvězdy, jsou všechno vzdálená žhavá Slunce. Mimo to tam nic jiného není, co by mohlo na nebesích sídlit.      

                Elektřina vzniká jednoduše. Stačí otáčet cívkou z drátu mezi magnety a v drátu vznikne elektřina. Mnohem složitější je vyrobit jí dostatečné množství a přivést jí k nám domů. V době socialismu od roku 1948 až do roku 1989 jsme i toto velmi dobře zvládli. Elektřina byla velmi levná, byla stále k dispozici a vypadla jen při bouřce. Byla pro všechny a nikdo nechtěl na ní vydělat na úkor jiných. Vyráběla se v elektrárně, topilo se uhlím nebo uranem. Postavily se přehrady, hlavně proti povodním a ty také vyráběly elektřinu v době, kdy jí bylo třeba nejvíc, ráno při spouštění strojů v továrnách a večer v domácnostech. U elektrárny byl transformátor, který z ní udělal vysoké napětí, kterým se dostala do vzdálenosti stovek km do rozvoden po celé zemi, a tam transformátor z ní udělal nízké napětí pro používání. Využívání bylo také bezproblémové a levné. Elektřina nahradila těžkou práci v zemědělství hlavně používáním motorů. Elektrický motor je také jednoduché zařízení. Stejně jako při výrobě se otáčením cívky drátu vyrábí elektřina, tak připojením motoru k elektřině se cívka roztočí. Také v domácnosti jsou elektrické spotřebiče jednoduché. Když drátkem žárovky prochází elektřina, tak se žárovka rozsvítí, nebo vařič, nebo žehlička začne hřát. Tak to všechno fungovalo do roku 1989 v pořádku. Úkolem energetiky bylo poskytování služeb. Pokud se zbytečně neplýtvalo, tak zdroje a potřeby byly vyrovnány. S nástupem kapitalismu v roce 1989 se situace podstatně změnila. Energetika přestala být službou, ale zločinným výdělkem pro některé u moci, bez ohledu na ty, kteří se živí poctivou prací a musí to všechno nakonec v ceně elektřiny zaplatit. U elektráren na uhlí stačilo namontovat do komína zařízení, které zbaví kouř síry. Největším zločinem všech zločinů současného režimu je náhrada levných, spolehlivých, přes 50 let fungujících ruských jaderných elektráren, mnohonásobně dražšími a neosvědčenými americkými elektrárnami. Už koncem roku 2021 se začíná nás 10 milionů Čechů přesvědčovat, o politice zdražování, na předepsaných zálohách na elektřinu. Stavba větrných elektráren nemá pro nás smysl. To bychom také museli umět vyrábět vítr. Dosud největším zločinem podvodníků, chráněných režimem, byla výstavba solárních elektráren. Vláda a parlament schválily dotace, které z vybraných vlastníků udělaly milionáře, solární barony. Vláda a parlament to ale neplatí, platíme to stále jen my na fakturách za elektřinu. 

Používání počítačů, hlavně notebooků, pro osobní potřebu přišlo až koncem 20. století. Má to velký význam pro orientaci v problémech současnosti a pro vyhledávání potřebných informací. Je to také zcela řádově nesrovnatelné s dřívějším vyhledáváním po knihovnách i s dřívějším poštovním předáváním informací. Je však nutné pochopit základní principy a všechny funkce, a umět využít všechny možnosti. Počítač má několik základních nezbytných částí. Nejdůležitější je pevný disk, na kterém jsou všechny potřebné informace uloženy. Aby se zvýšilo množství informací na fyzicky poměrně malém disku, tak se disk při provozu otáčí. I mimo jeho provoz je náchylný na otřesy a za provozu není vhodné notebook přenášet. Základním zařízením každého počítače je procesor. Ten podle napsaného programu spíná a tak práci počítače řídí. Počítače fungují ve dvojkové soustavě. Ve dvojkové soustavě se každé číslo nebo písmeno nechá napsat v kombinaci nuly a jednotky. To znamená vypnuto a zapnuto. Je třeba věnovat pozornost teplotě procesoru, aby nepřesáhla 70°C.  Při práci na internetu je nutné mít připojení. Internet je vlastně propojení všech počítačů na světě. Po připojení a napsání adresy se vlastně k danému počítači připojíme a pracujeme na něm. Když se připojíme k Seznamu, tak pracujeme na počítači, který je v Praze, když se připojíme k You Tube, tak pracujeme na počítači někde v USA a můžeme si tam ukládat videa, i když to vidíme na své obrazovce. Platit jim za to nemusíme, protože oni si to nechají zaplatit těmi, kterým tam umístí reklamu. Jednotlivé soubory si můžeme ukládat na vlastní pevný disk, nebo na internet, třeba do úložiště ULOZ TO. Tady vždy platí základní pravidlo mít všechny soubory i fotografie někde zálohované. Při veškerých uvedených činnostech, je třeba dávat pozor na počítačové viry. To znamená neotvírat neznámé adresy, aby se tím vir nedostal do mého počítače a neudělal mi v něm nenapravitelné škody. Zvláště nebezpečné je to v tom případě, když se počítač používá při nakupování a při ovládání vlastních finančních účtů. Základním programem počítače, který lze získat při nákupu, je program Windows. Nyní je to Windows10 a připravuje se 11. Před tím to bylo 8, 8a, 7 a XP. Aktualizace programu je prováděna automaticky. Připojení k tiskárně a skeneru se provede připojovací disketou od tiskárny. Součástí počítače je i webová kamera. Mnohé programy je možné nainstalovat zdarma na internetu. Třeba SKYPE pro obrazovou komunikaci, HERITAGE pro vytvoření rodokmenu, PHOTO FILTRE pro úpravu fotografií, CUZK a IKATASTR při vyhledávání v Katastru nemovitostí, PORTA FONTIUM pro matriky. Na vysoké úrovni je program MAPY. Vlastní webovou stránku CEJKOVY.ESTRANKY.CZ máme i pro naše srazy rodáků. Na počítači je možné sledovat rozhlas a televizi. Zajímavou součástí internetu je FACEBOOK, a je možné nainstalovat program na stahování videí. Kdo chce pracovat s texty, výpočetními tabulkami a obrazovými prezentaci, může si nainstalovat program APACHE OFFICE. Důležitý je také vhodný vyhledávač, třeba EDGE. Tam se získají veškeré informace nejen o počítačích, ale i o všech ostatních oborech i překládání do cizích jazyků. 

75 let od elektrifikace Čejkov.           Elektrifikace začala v roce 1947, v posledním roce kapitalismu. Rok si pamatuji dobře, protože to je rok i mého narození. K provedené elektrifikaci mám vztah, protože ji prováděl jako zaměstnanec provádějící firmy můj strýc. Po celý život zůstal v oboru, pracoval pak v Sušici a v Horažďovicích jako elektromontér. O jeho práci jsem se velmi detailně zajímal, hlavně z praktického hlediska. Energetika se stala i mým životním oborem. Vystudoval jsem vysokou elektrotechnickou školu a celý život v energetice pracoval. Energetika se hlavně a nejvíc rozvíjela v období socialismu po roce 1948. Sloužila hlavně lidem, byla levná, bezpečná a zařízení byla na špičkové světové úrovni. Velmi pokračovala výstavba elektráren tepelných, vodních a později jaderných. Současně s tím výstavba vedení a všech zařízení pro rozvod elektřiny. Zásadní obrat nastal po roce 1989. Elektrifikace přestala sloužit lidem a stala se předmětem zločinného kapitalistického obohacování vybrané skupiny lidí. Energetika se rozdělila, pražskou energetiku získali Němci, jihočeskou a jihomoravskou Rakušané. ČEZ sice zůstala státní, ale majitelé stejně nebyli lidi, ale kapitalistický stát, řízený právě zločinnou skupinou jednotlivců. Od té doby se začala cena elektřiny pro lidi, živící se poctivou prací výrazně zvyšovat. Nejprve zavedli to, že oddělili výrobu elektřiny, distribuci elektřiny a prodej elektřiny. Tak se na úkor lidí začali obohacovat různí podvodníci, kteří si zakládali vlastní společnosti na prodej. Byli to i podvodníci, nazývaní šmejdy a také podnikatelé jako u Bohemia, kteří dostali z lidí peníze, stali se z nich milionáři, a když si nahrabali, tak ukončili činnost. Ti lidé, kteří u nich hledali levnější elektřinu, nakonec na to stejně doplatí, protože nyní budou zase platit mnohem víc a také mnohem víc než ušetřili. Tak se to nakonec všechno obrátí proti slušným, poctivě platícím lidem za elektřinu. Obdobně ti co zavedli solární výrobu. Úplným vrcholem zločinnosti vlády složené z ODS, KDU, TOP, Piráti a Starostové, kterou si poctiví lidé zvolili ve volbách v roce 2021, je levný prodej naší levně vyrobené elektřiny na burzu do Německa. Tato elektřina je naším slušným pracujícím lidem obratem prodávána za mnohonásobně vyšší cenu. Naši slušní pracující lidi, jsou z médií za ta léta tak zpitomělí, že si to nechají líbit, a platí faktury dál.                  

Cesta do vesmíru:

https://youtu.be/rGCPN2679X8