Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasiči ve Zbynicích


V roce 2013 oslaví Sbor dobrovolných hasičů ve Zbynicích 110. výročí svého založení. O založení hasičského sboru se nejvíce zasloužil s tehdejším starostou obce, farář Tomáš Houška. Ve Zbynicích dělal faráře už od roku 1884. Založení sboru je podrobně popsáno v obou našich publikacích.

Připomeňme si dále některé zaznamenané zajímavosti z historie obce : 

                         17.dubna 1855 začala stavba nové školy. Stavbu prováděl Matěj Švarc z Mokrosuk s měšťanem sušickým Jiřím Karlem, který si stavbu pronajal. Stavba byla úřední komisí schválena 6.prosince 1856 a 2.dubna 1856 začalo v ní vyučování.    

            V roce 1898 proběhlo soudní jednání mezi farou a sedlákem Jakubem Míkou. Jakub Míka honil dobytek na svůj pozemek přes farský trávník. Soud dal za pravdu Jakubu Míkovi. V jeho prospěch svědčili i občané.

            V roce 1900 byl za obecního starostu zvolen Matěj Míka (Trš). Byl mladý ještě, ale hodný a zbožný katolík. V tomto roce se stalo na faře neštěstí. Synu řídícího učitele ukousl pes Rek kus nosu. Chlapec František ho při žrádle za pásek tahal. Stalo se tak přesto, že pes byl hodný a často si s ním chlapec hrál. Bylo dvojí stání u soudu a majitel byl prohlášen nevinný. Řídící přesto dostal od faráře 200 Kč na výlohy při léčení, ačkoliv to tolik nestálo. Nos se zhojil a chlapec nebyl zohyzděn.

            Odhalení pomníku padlých ve Zbynicích bylo 10.června 1923. Odhalení se zúčastnily sbory hasičů ze Zbynic, Hrádku, Čejkov, Čermné, Tedražic, Mokrosuk a Oustalče. Přítomné hosty přivítala Alžběta Míková a místní farář. Pomník odhalil Matěj Pavelec a promluvil řídící učitel Jan Přib. Zpěváci zapěli národní hymnu a všem poděkoval starosta Ondřej Míka. Nakonec byla zahrána i hymna slovenská.

            8. května 1927 přišel na vizitaci do zbynické školy vikář, aby zkoušel školní dítka ze svatého náboženství. Na památku pak dostali svaté obrázky. Byli tomu přítomni i rodiče. 9. července po mši v 9 hodin, se vydalo ze zbynického kostela procesí na klatovskou pouť. Tato pouť se uskutečnila pravidelně každý rok, s výjimkou roku 1881, kdy byly Zbynice postiženy silným krupobitím.

            Přivítání nového faráře Václava Brhlíka proběhlo ve Zbynicích 2.října 1928. Na nádraží v Hrádku byl přivítán patronem, hrádeckým baronem, patronátním komisařem a ředitelem sušického gymnázia. Ve Zbynicích u kostela byly nastoupeny sbory dobrovolných hasičů Zbynic, Čejkov, Černé a Hrádku ve velkém počtu s hudbou. U slabobrány byly družičky, pak prošel špalírem hasičů a obyvatel do kostela, kde v proslovu všem poděkoval. Duchovní správa poděkovala starostovi Ondřeji Míkovi, že se svou rodinou zabezpečil postavení slavobrány.    

            V roce 1929 je v kronice zmíněna krutá zima, kdy mrzlo až do poloviny dubna. Zmrzl podzimní osev a tak se znovu selo žito a pak vyrostlo jen jako oves. V tomto roce se nad Zbynou objevil kouř, jako když hoří les. Když tam běželi, tak tam nic nenašli. Jednalo se zřejmě o skalní zemní výpary. Je tam nenápadná skalka, ležící pod úrovní vrcholové plošiny. Má v sobě několik centimetrů široké trhliny s tmavě zabarvenými okraji. Je to popisováno v knize Pavla Kozáka Tajemná místa Pošumaví. Z roku 1929 je také zpráva o balonu. 16.června odpoledne se přiletěl od Budětic velký balon, přeletěl Zbynou a snesl se k zemi na drahách  v  Hrádku,  nedaleko od nádraží. Balon přiletěl z  Německa a vzduchoplavci byli vyšetřováni, zda neprovádějí vyzvědačství. 

            V Hotíně nedaleko silnice směrem k Hrádku byl firmou Brzobohatý ze Skutče otevřen v roce 1932 lom. Firma si pronajala lesní pozemek od obce za 4000 Kčs ročně. Firma měla své dělníky, místní pracovníky ze Zbynic a z  Hrádku najímala pouze na odkrývací a odklízecí práce. Přesto, že kámen z lomu byl kvalitní, nešel z důvodu probíhající hospodářské krize na odbyt. Těžba byla ukončena a lom postupně zarostl náletovými dřevinami.