Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kolektivizace zemědělství

V roce 1949 začala kolektivizace zemědělství.

            23. února 1949 schválili poslanci zákon o Jednotných zemědělských družstvech. V žádném případě se nejednalo o násilné odebírání pozemků a majetku soukromým zemědělcům. Kolektivizace neměla žádný katastrofální dopad na životy rodin na venkově, ani na úroveň zemědělství, ani na krajinu ani na vztahy mezi lidmi na venkově. Samozřejmě byly na vesnici rozdíly ve velikosti obdělávaných pozemků. Někdo měl 4 ha, někdo třeba 24 ha. Malorolníci si museli tedy přivydělávat u sedláků. Sedláci navíc zaměstnávali bezzemky, pacholky a děvečky. V žádném případě nedocházelo po roce 1948 k nějakému třídnímu boji mezi těmito dvěma skupinami. Ani nový režim po roce 1948 k tomuto boji nenabádal. Tento rozdíl ve velikosti pozemků mezi jednotlivými grunty vidíme už v Berní rule v roce 1654. Do roku 1848 byl každému gruntu stanoven počet dnů roboty na panském. Od roku 1848 do roku 1924 hospodařily grunty na výměrách, které měly po skončení roboty. Při pozemkové reformě v roce 1924 získali pozemky nejen bezzemci a malí rolníci, ale i sedláci. Zvýhodněni byli zejména ti, co se vrátili z války jako legionáři. Po krátkou dobu dvaceti let 1. republiky od roku 1918 do roku 1938 k žádnému rozvoji zemědělství, ve válkou rozvrácené zemi, nedošlo. V roce 1949 byla zahájena kampaň, vyzývající zemědělce k zakládání JZD. To se však nesetkalo s potřebným ohlasem. Nikomu se do takových novot nechtělo. Žádné násilné metody nebyly ze strany KSČ používány, probíhalo jen trvalé trpělivé přesvědčování. Žádné nesmyslně vysoké odvody dávek masa a zemědělských plodin nebyly předepisovány. Naopak v prvním čejkovském družstvu o 11 členech byli 4 největší sedláci z č.p. 24, 4, 27 a 21. Podle nás, co jsme již tuto dobu zažili, je toto všechno výplodem masivní politické propagandy televize po roce 1989. Ve své propagandě jdou tak daleko, že srovnávají nesrovnatelné a to se situací v německém válečném protektorátu. Líčí to tak, že zemědělce za neplnění odvodů čekala konfiskace majetku, vězení a poprava. To dosud nedělají jen v zemědělství, ale i v ostatních oblastech života. V našem okolí došlo nakonec k jednomu vystěhování sedláka. O cílenou politickou akci ze strany KSČ se však nejednalo. V jednom případě došlo k povolání sedláka pro výkon základní vojenské služby beze zbraně pro politicky nespolehlivé osoby. K případu, že by děti velkých sedláků nemohly studovat, vůbec nedošlo. Nakonec byla kolektivizace dokončena a bylo to to nejlepší, čeho se české zemědělství v detailně známé historii od roku 1654 dočkalo. K úpadku českého zemědělství dochází znovu až po roce 1989. 

Kulacký pomník před ministerstvem zemědělství v Praze. Pomník v podobě trsu rašícího obilí byl odhalen v roce 2004. Připomíná všechny rolníky, sedláky a jejich rodiny, kteří během komunistické nadvlády v letech 1948–1989 přišli o majetek, svobodu, byli popraveni nebo násilně vystěhováni. Z rolníků a sedláků to nebyl nikdo, to byli jen kulaci, kteří rolníky a sedláky naopak dlouhá léta zločinně okrádali a byli to v podstatě nástupci zločinné hlavně germánské šlechty a církve, kteří okrádali slovanské zemědělce celých 1000 let s výjimkou 1948 až 1989 . Tito zločinci se právě dostali znovu k moci v roce 1989 po 40 létech. Za nakradený majetek popravení nebyli, ale za páchání vražd na zvolených zástupcích lidí.

To co zde o kolektivizaci píši, jsem osobně zažil.  Kdo to nezažil, tak aby pochopil, je to velmi podrobně pravdivě popsáno v televizním seriálu Nejmladší z rodu Hamrů. Televize z pochopitelných propagandistických důvodů, tento seriál neuvádí. Lze však, všech 11 dílů nalézt na internetu na serveru Ulož to.  Doba zrůdné fašistické zločinecké propagandy České televize už trvá od roku 1989 a promítá se do celé společenské atmosféry. Je to doba temna. Nejvíc se v tom angažuje křesťanská strana v čele se statkářem Jurečkou, kulackým potomkem Bartoškem, potomkem zločineckého rodu Černínů a fašistickým sudeťákem Hermanem. Tito všichni se staví proti zemědělcům, i když zemědělství je jedno z mála užitečných poctivých profesí, které z období socialismu zůstalo. Většina profesí kapitalismu je založena na získávání výdělků podvodným způsobem. Současně to jsou všichni antikomunisté. Antikomunisté jsou v podstatě fašisté, protože hlavně fašisté chtěli vyvraždit Rusko a nás ostatní Slovany. Ještě proti nám používají další zbraň, to je Pána Boha, i když žádný Pán Bůh neexistuje. Ten existuje jen pro nevzdělané a nevědomé a ti jsou takto manipulováni. V České televizi dostávají prostor jen ti, kteří vystupují hrubě agresivně proti socialismu. Pokud tak nedělají, všechna jejich názory jsou hned agresivně komentovány. Je to obdobná situace jako když k pomníkům našich osvoboditelů dávají vysvětlující tabulky, nebo je raději stejně sprostě celé svrhnou.