Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o autoru

Narozen v roce 1947 v Čejkovech v okrese Klatovy. Narodil se jako jeden ze dvou synů venkovských soukromě hospodařících zemědělců na výměře okolo šesti hektarů. V patnácti letech odešel na studia na střední školu s matematickým zaměřením v Sušici. Celé prázdniny po celou dobu studia na střední a vysoké škole pracoval brigádně v Jednotném zemědělském družstvu, zejména při žňových pracích. Po maturitě odešel na pětiletá studia Vysoké školy elektrotechnické v Plzni. Absolvoval zahraniční měsíční odbornou praxi v Jugoslávii. Po získání inženýrského diplomu pracoval v závodě Škoda Plzeň. Po dvou létech začal pracovat v Českých energetických závodech v Praze. Podílel se na přípravě staveb energetických zařízení. Československá energetika byla po roce 1970 na špičkové světové úrovni. Nejlepší a nejzodpovědnější pracovníci byli výběrově přijímáni do závodní organizace Komunistické strany. Ta měla také veškerou zodpovědnost za udržení provozu energetické soustavy. Energetická soustava také díky tomu po celé období bezchybně pracovala. Osobní počítače byly v energetice používány už před rokem 1989. Právě komunisté museli pracovat s plným nasazením zejména v případě ohrožení termínů výstavby a v případě nepříznivých povětrnostních vlivů. Na tak důležitém místě pro zajištění elektřiny pro průmysl a zemědělství celé země byli někteří pracovníci také členy Lidových milicí. Neměli však za úkol honit po Václavském náměstí disidenty s přihlouplými kriminální živly. Měli úkoly zásadně důležitější. V 80 létech byly velmi tuhé zimy. Pro dodávky elektřiny je zásadní, aby elektrárna zůstala v provozu a nezamrzly pásy dopravující uhlí do elektrárny. V tomto okamžiku, většinou v mrazivé noci, ve svém osobním volnu nastupovali tito pracovníci s lopatou a krumpáčem k těmto pásům. Mezi ostatními řídícími pracovníky nebyl o toto zájem. V létě pak tito pracovníci odjížděli třeba na Šumavu, do ochranného hraničního pásma, kde bylo také nutné sázet stromky. U těchto pracovníků nebylo nebezpečí, že emigrují za lepšími výdělky k Bavorům. Mimo těchto základních pracovních činností se ve volném čase věnoval poznávání světa. Postupně navštívil všechny evropské země, asijské země středního východu a Čínu, země severní Afriky, severní Ameriku a Mexiko. Ze všech těchto cest zpracoval podrobné záznamy. Věnoval se i pěší turistice po jednotlivých českých krajích a shromáždil o tom záznamy. Zachránil a udržoval čtyři lesní studánky v okolí Čejkov a umístil je do map a do celostátního registru studánek. Další oblastí zájmu je historie rodného kraje. Zachoval návaznost kroniky obce Čejkovy od roku 1914. Podílel se na zpracování knih Dějiny Čejkov a Zbynic z roku 1996 a z roku 2006 a vydal knihy z roku 2016. Připravil k vydání knihu k setkání rodáků v roce 2021. S ohledem na řízenou virovou nákazu, se setkání rodáků v roce 2021 neuskuteční, proto knihu umístil na dále uvedených webových stránkách. Trvale aktualizuje tyto webové stránky obce www.cejkovy.estranky.cz. Všechny články uvedené na webových stránkách má zpracovány v knižní podobě, a umístěné ve vlastním osobním archivu i na reservním serveru. Vypracoval seznam adres všech rodáků i s roky narození. Vyhledal historické mapy a staré katastry Čejkov, Zbynic a okolí od 18. století. Vyhledal matriční zápisy o obyvatelstvu ve zbynické farní matrice od 17. století. Zabezpečil muzeální uložení historických dokumentů Čejkov a Zbynic od roku 1842 v sušickém muzeu. Po odchodu do důchodu se postaral o malého vnuka, aby jeho rodiče mohly chodit do práce. Dále se plně postaral o svoji matku, která dožila 96 let a nemusela tak být v domově důchodců, ani v léčebně dlouhodobých nemocných. V posledních třech létech života byla už zcela nemohoucí.