Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zbynické chalupy.


Podíváme se o víc než 300 let zpět, do roku 1700. Je to za habsburské vlády Leopolda II. Na panství v Hrádku byli tehdy Černínové z Chudenic a na panství Nalžovy byli ještě Švihovští z Rýzenberka. Spojení mezi oběma panstvími bylo cestou přes sousedící Zbynice a Čejkovy. Přitom Zbynice patřily Hrádeckému panství a Čejkovy Nalžovskému panství. Farářem ve Zbynicích byl Václav Vojtěch Kohout. Při příjezdu od Hrádku do Zbynic se přijelo nejdříve k faře a kostelu. První usedlostí byla až usedlost chalupníka Jana Šuly. Většina 18 usedlostí byla jen při hlavní cestě, nebo nedaleko. Naproti tomu V Chalupech byla tehdy jen usedlost Paznotů, Ševců, Jandů a stará panská kovárna u Volšanů. U Jandů byla škola do roku 1750. U Kolářů od roku 1750 do roku 1856.

Mimo kováře musel být ve vsi také krejčí. Proto také si v roce 1700 postavil za poslední Paznotů chalupou chalupu Jan Krejčí. Jan musel vyplatit své čtyři sourozence. V roce 1733 předal předal chalupu svému synu Jakubu Krejčímu. Ten vykonával na chalupě krejčovské řemeslo až do roku 1756. V tomto roce se stal majitelem chalupy Matěj Krejčí. Matěj Krejčí neměl syna a tak v roce 1780 dostala chalupu jeho dcera Dorota, která se provdala za Blažeje Čecha. Držitelé této chalupy měli stanovenu pěší robotu na hrádeckém panství ve výši 13 dnů ročně. Na chalupě byly do roku 1799, kdy chalupu prodali.

Hned za Krejčů chalupou byla na obecním pozemku postavena panská kovárna. Kovář vykonával potřebné práce nejen pro zbynické hospodáře, ale i pro projíždějící formany, kteří sem zajížděli od blízké hospody. Od roku 1758 byl majitelem kovárny Josef Češek. Kovárnu koupil od hrádecké vrchnosti. Od Zbynické obce přikoupil plac obecní na malou zahrádku za půl sudu piva. V roce 1795 zdědil kovárnu jeho syn Vojtěch Češek. Se svým synem, taky Vojtěchem byli na kovárně až do roku 1853. Kovárnu zdědil Josef Češek. Od roku 1890 do roku tu byl jeho syn Josef Češek.  

Při potoce vedle chalupy U Krejčů si v roce 1755 postavil chalupu Václav Přibyl. V roce 1768 ji zdědil Ondřej Přibyl a v roce 1795 ji zdědil Matěj Přibyl. Dědictví rodu Přibylů tu pokračovalo dále. 1824 Tomáš Přibyl, 1862 syn Tomáš Přibyl. V roce 1895 chalupu prodali.  

Po roce 1700 přibyly v Chalupech další usedlosti. 1700 Cestáků, 1701 Němečků hořejších (později Přibylů), 1727 Kudrnů, 1728 Vítů, 1752 Dudů, 1757 Trenků, 1792 Matoušíků. Zbývající usedlosti byly postaveny až po roce 1800. Například chalupa U Cihlářů byla postavena až v roce 1852 Františkem Hánou. To už bylo po zrušení roboty. V roce 1895 zdědil chalupu Bartoloměj Hána a v roce 1925 Jindřich Hána.