Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ukradená televize

Televize před rokem 1989.

            Naše televize začala vysílat v roce 1953. To bylo jen 5 let po roce 1948. Byla v celém rozsahu majetkem státu. Dále byla budována celých 35 let až do roku 1989 ze státních prostředků. Byla na velmi dobré technické i kulturní úrovni. Kulturní úroveň socialistické televize byla na mnohem vyšší úrovni než v kapitalistických zemích. Kulturní úroveň byla na takovém stupni, že i kapitalistická německá televize využívala naše umění při společné tvorbě mnoha seriálů. Například Cirkus Humberto, Arabela, Dějiny kriminalistiky. Pro českou televizi bylo celých 30 let po roce 1989 stále základní programovou náplní to, co bylo vytvořeno od roku 1953 do roku 1989. Po roce 1989 bylo vytvořeno jen několik ideologických, tendenčních antikomunistických seriálů. Před rokem 1989 byly zábavné a cestopisné pořady zcela apolitické. Nyní je televize předělala na politické, kapitalistické. Všechno se razantně změnilo v roce 1990. Pořady jako Cestománie, Kalendárium nebo Hledání ztraceného času jsou zcela politické. Zpravodajství před rokem 1990 bylo vyvážené. Od roku 1990 je zcela nevyvážené, podle toho, zda se jedná o Západ nebo o Východ. Stát zavedl do vysílání postupně do roku 1989 tři kvalitní barevné programy. V roce 1990, při přechodu ke kapitalismu, předal stát nejkvalitnější program americké firmě. Na tomto kanále začala vysílat soukromá americká televize Nova. Na zbývajících dvou programech začala vysílat státní televize ČT1 a ČT2. Naši vybudovanou, velmi kvalitní síť vysilačů začaly později využívat i soukromé televize Prima a Barrandov. Zahraniční politika je v televizi na úrovni, kdy my západní Slované připravujeme společně s Germány válku proti východním Slovanům. To co se nepodařilo Němcům, tak o to se nyní snaží USA. Používají k tomu nyní zcela nesmyslnou argumentaci. Využívají toho, že většina uživatelů počítačů a internetu je zcela technicky negramotná a to bohužel i ti mladí, kteří si zakládají na tom, jak jsou v této oblasti geniální. Ono uživatelské prostředí a technická, matematická podstata počítačů je úplně něco jiného. Jinak by nemohli uvěřit zprávám českých bezpečnostních služeb, že Rusové jsou v této oblasti tak geniální, že by mohli zasahovat do amerických vojenských počítačových programů, které navíc byly v USA vyvinuty a jsou tam dlouhá léta používány, spravovány a chráněny. Takové zásahy ani nejsou technicky možné. Nebo to, že Rusové zasahují do amerických voleb. Není jasné, proč a jak by to dělali a co by z toho měli. Nebo propagandistická hloupost největší, že se Rusové snaží ochromit naše nemocnice. To je zvlášť citlivá a nebezpečná propaganda, protože tady jde o nevinné lidské životy. A zase, proč by nám to Rusové dělali a co by z toho měli. Je nedůstojné a hloupé pro nás inteligentní lidi co předvádí televize s otrávenými ruskými agenty a s otrávenými ruskými opozičními politiky. Je to jasná příprava války USA proti Rusku. Zejména pak cvičení a letecké provokace NATO na území Estonska, Lotyšska, které přímo sousedí s Ruskem. Těchto provokací se v rámci NATO účastní proti Slovanům bohužel i česká armáda. USA dále námořními i leteckými cvičeními provokují i na moři, blízko ruského Krymu, tam kde zase Ukrajina přímo sousedí s Ruskem. Celé této protiruské propagandě televizí může uvěřit jen politicky zneužívaný laik. Jsou to hloupé a stále opakované výmysly, určené těm, kteří ničemu nerozumí a ani nechtějí rozumět. Neustálým opakováním se z výmyslu a hlouposti takto stane pravda. Televize z nás dělá hlupáky. Z toho všeho vyplývá, že televize po roce 1989 není pro všechny, i když zákonné poplatky přijímá od všech. Je možné říct, že současný kapitalistický režim ukradl televizi minulému režimu a používá ji pro svou vlastní agresivní propagandu. Dříve roli televize za kapitalismu plnila církev z kazatelen kostelů faráři jako ideology kapitalismu. Česká televize nemluví o válečných zločinech Němců, ale nějakých neurčitých neznámých nacistů. Nacisty a fašisty byli všichni Němci s výjimkou německých komunistů. Přitom při každé příležitosti až trapně ihned rychle dodávají, že zločiny komunistů po roce 1948 byly mnohem horší než tyto německé válečné zločiny. Nemohou se vyrovnat se slepou nenávistí za to, že komunisté společně se všemi poctivými lidmi, v roce 1948 převedli nakradené majetky bohatých poctivým lidem a státu. Televize předělává trvale systematicky v historii vše, co se týká zejména roků 1938 až 1989 ve prospěch šlechty, církve a boháčů proti nám, kteří se živíme poctivou prací.  Totéž se zvolenými vládami děje i ve školství. Televize neplní svůj společenský účel. Informuje hlavně o profesionálních umělcích a sportovcích a minimálně o rolnících, dělnících, technicích a vědcích. USA a Německo nás ovládají přes televizi. Zcela nepokrytě tuto svoji proamerickou nenávist proti Rusku vyjadřuje v televizi komentátor Moravec. Nejhorší na tom je, že se k němu připojují ti, které si přizval. Nejsou to však neznalí laici, ale profesionální pracovníci státu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Naposledy to byl generál Řehka, ředitel bezpečnostní počítačové firmy Avast Vlček a další. Tito si musí být vědomi toho, že tato primitivní propaganda je zcela v rozporu s jejich odbornými znalostmi v této oblasti. Tím, že se připojí ke sprosté politické propagandě na nízké intelektuální úrovni, tyto své odborné znalosti zcela znehodnotí. Tito všichni bez důkazů trvale obviňují jen Rusko a o žádných jiných zemích v této oblasti nikdy nemluví. Poslech těchto propagandistických zpráv v televizi je velké utrpení a bezmoc. Vysílání je ponižující a bezobsahové, zaměřené na agresivní propagandu a vymývání mozků těch, kteří do problematiky nevidí, vládnoucí menšinou elit, aby si udržela moc. Zvláště v tom vyniká redaktorka Jílková ve svém jednostranném politickém pořadu. Televize tak neslouží k orientaci v politických otázkách, ale k hrubé, sprosté, agresivní, pravicové propagandě proti slušným pracujícím občanům. Je to stejné jako u náboženských fanatiků. Obdobná situace je u mladých, kteří se sice na televizi nedívají, ale kteří nestále civí do mobilů na americký Facebook, kde probíhá jednostranné vymývání mozků ještě větší než v televizi. Takto ani nemají jiné zdroje informací. Internet slouží nyní převážně k degeneraci dětí už od mateřské školy, aby ničemu nerozuměly a byly pro konzumní kapitalistickou společnost snadno manipulovatelní. Vina zde však není na dětech, ale na jejich rodičích, kteří jsou už za 30 let života v kapitalismu z médií také zdegenerovaní. Co se týká politiky, je jim určena jedna strana, nazývaná Piráti, která je zcela v duchu jejich nevědomosti a svých cílů, řídí a ovládá. Tyto cíle jsou shodné s cíli americké společnosti, protiruskými a protičínskými, založenými na ovládnutí světa vojenskou mašinérií řízenou vládnoucími elitami s nahromaděnými majetky. Manipulativní zločinnost České televize jasně a zřejmě vyplývá z toho, že se bojí vysílat velmi kvalitní a dobově současností nezkreslené pravdivé televizní seriály z období před rokem 1989. Naproti tomu slovenská televize JOJ všechny tyto seriály stále vysílá. Je jich celá řada, jsou všeobecně známé a není nutné je všechny vyjmenovávat. Lze jen pro ilustraci ukázat na poslední trilogii Sokolovo o nástupu fašismu u nás a o bojích na východní frontě. Česká televize naopak trapně a stále dokola omílá boje na západní frontě, které pro nás nebyly vůbec důležité. Totiž co se událo v Evropě po roce 1938 při nástupu germánského fašismu pro vyhlazení Slovanů a pro zničení slovanského socialismu, to zcela přesně odpovídá tomu co se děje nyní v Evropě po roce 2018. Přesně to se nám vybaví po shlédnutí trilogie Sokolovo. Nástup germánského fašismu u nás nyní však neprezentují Germáni, ale Slované.  Konkrétně pak primátor Prahy pirátský Hřib, starostové městských částí  TOP09 Kolář, ODS Novotný a hlasatel v České televizi Železný. Podílejí se tak na přípravě zrůdné zrádné války proti slovanskému bratrskému Rusku.