Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejstarší občané.

Vzpomínky na naše nejstarší občany.

 

            Tyto naše občany si pamatuje několik generací. Vždyť v našich obcích žili přes 90 let. Staří občané byli vždy na hospodářstvích prospěšní a měli i svá práva.

            Osudy Vojtěcha Brejchy 1. světové války 1914-1918 byly popsány v minulé vydané publikaci. V této publikaci jsou popsány další jeho osudy. Jsou pamětníci i na jeho matku Marii Brejchovou – Minorýtů, narozenou v roce 1851. Ve vysokém věku stihla opatřit všech pět svých vnoučat. Vojtěch Brejcha se narodil v roce 1886.

            Další osobností je František Dach z č. 54 v Dalovicích. Pamatujeme si na něj, jak pase ovce kolem rybníka. Narodil se v roce 1876. Dožil se 96 let. Pracoval na panství a po pozemkové reformě na vlastním hospodářství v Dalovicích.

            Tomáš Holub č. 8 se narodil už v roce 1863. Zemřel v roce 1957 a tak se dožil 94 let. Rovněž tak jeho snacha se dožila 93 let.

             Vojtěch Chodl byl na výměnku usedlosti č. 20 v Čejkovech. Hospodařil na gruntu s bratrem Emanuelem, spolumajitelem čejkovské honitby. Narodil se v roce 1884.

            Karel Kroupa Červenků č. 34 žil v Čejkovech od roku 1854 do roku 1946. Narodil se tedy krátce po zrušení roboty, a přesto jej naši rodiče ještě pamatují.

            Josefa Chodlová z č. 42 U Chaloupků se narodila v roce 1872. Celý svůj dlouhý život pracovala na poměrně malém hospodářství, kde jedinou mechanizací byl kravský potah. Pamatujeme ji pro její družnou povahu a i do vysokého věku stále ráda a hezky zpívala. Přivdala se z Hrádku.

            František Ryba z č. 50 Bahenských se narodil v roce 1917, ještě za Rakouska Uherska. Dožil se roku 2008. Celý život pracoval na svém hospodářství a později pak v Jednotném zemědělském družstvu. Byl znám svou veselou povahou s tendencí provést nějakou taškařici.

            Růžena Brejchová Vojtíšků č. 58 se přivdala z Mokrosuk. Celý život věnovala práci na hospodářství i dlouhá léta v zemědělském družstvu. Dožila se 93 let.

            Josefa Bečvářová Rudů č. 59 se narodila v roce 1874. Neopomněla téměř denně doběhnout do poměrně vzdáleného zbynického kostela.

            K Chumelíků chalupě č. 66 patřila výminkářka Marie Turková – Márinka, narozená již v roce 1869. Těžká venkovská práce i věk ji ohnul tak, jak jsme ji znali. Stačila se i ve vysokém věku postarat o malé děti, kterých bylo u Chumelíků pět.

            Krejčí Emanuel Prais narozen v roce 1907 stihnul při svém řemesle i při svém zemědělském hospodářství, být celý dlouhý život aktivní i v dobrovolném hasičském sboru. Jeho krejčovská živnost se zachovala v chalupě u Praisů,  č. 68 až do současné doby.     Jeho žena Marie Praisová narozená v roce 1913 se přivdala se Suché u Zavlekova. Byla stále aktivní na své chalupě. Zemřela v roce 2012.

            Vojtěch Kazda od Blažků se také dožil věku 90 let. Marie Rybová Bahenských dožila věk 96 let a Vojtěch Melka Nemodlenků se dožil 94 let. 

            Ve Zbynicích se vysokého věku 96 let dožily u Krejčíků č. 46 obě sestry Antonie a Josefa Prosrová.

            Václav Jech přišel od Lenců z Čejkov a celý život měl ve Zbynicích U Jechů č. 44 obchod se zbožím smíšeným a veřejnou telefonní stanici.

            Marie Míková ze Zbynic od Hánů dolejších č. 6 pocházela od Kazdů. Celý dlouhý život se věnovala zemědělským pracím. Věku 92 let se také dožila Růžena Míková  - Hánů hořejších. 

 

             Jistým fenoménem našich obcí ve 2. polovině 20. století byl velký počet starých mládenců. Bylo jich 18 v č.p. 4, 5, 6, 14, 15, 26, 28, 29, 37, 42, 46, 58, 63, 71, 74 v Čejkovech a 10 v č.p. 2, 6, 8, 9, 13, 22, 25, 27, 33, 48 ve Zbynicích. Bylo to způsobeno při rozvíjejícím se průmyslu odchodem do měst a ženy se nechtěly na vesnici vdávat.  

 

V roce 2018 je v Čejkovech stále ještě 34 pamětníků starších 70 let. Ve Zbynicích je takových pamětníků 12.