Bývalá Střední všeobecně vzdělávací a pedagogická škola u kostela