Škumpa orobincová před Pavlů 2021 padla pod tíhou sněhu