Na Valné hromadě Honebního společenstva v Čejkovech