Účast starosty obce na otevření společenské místnosti v hasičské zbrojnici.