Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vděk Rusku a KS

Můj vděk Rusku a Komunistické straně.

            Narodil jsem se dva roky po válce a rok před přechodem k socialismu. Válku vyhrálo v roce 1945 naše slovanské Rusko nad germánským Německem. Bylo to ale ze strany Ruska za cenu dnes, zcela nepředstavitelných obětí na životech. Díky tomuto vítězství mohla Komunistická strana, provést v roce 1948 přechod k socialismu. Pokud by k tomu nedošlo, vyvíjel by se můj život zcela zásadním rozdílným způsobem. Po skončení povinné školní docházky ve 14 létech, bych nemohl pokračovat dále ve studiu, protože na to nebyly peníze. Rodiče měli soukromé zemědělské hospodářství o výměře přibližně 5 hektarů. Brzo ráno bylo nutno krávy ručně podojit. Byla to pro ruce velmi namáhavé. Těžký kýbl mléka pak donést půl km do kopce na náves do sběrny. Velmi namáhavou činností bylo nakládání hnoje. Hnůj byl na podzim za rok slehlý, těžký a bylo jej nutné vidlemi nakládat na vůz. Do vozu se pak zapřáhly dvě krávy a odvezl se na pole. Namáhavá byla orba. Jednou rukou řídit krávy a druhou silně tlačit na pluh. Z letních bylo fyzicky náročné ranní ruční kosení luk a nakládání suchého sena na vůz a doma pak ve stodole na vodr, většinou v horku a dusnu. To se později týkalo i snopů obilí. Potom při mlácení se pracovalo při velmi vysoké prašnosti. Pracovní doba při obsluze dobytka byla nepřetržitá s nízkým výdělkem. Neměl bych jako soukromě hospodařící rolník v kapitalistickém režimu žádnou životní perspektivu ani prostředky pro změnu života. Z uvedeného je zřejmé, o jakou zásadní změnu se při přechodu k socialismu tehdy u mne jednalo. Po skončení základní školní docházky jsem mohl bez problémů pokračovat ve studiu na střední škole se zaměřením na matematiku a fyziku. Hned poté na vysoké škole elektrotechnické. Mohl jsem celý život pracovat za socialismu ve špičkové světové energetické firmě ČEZ. Mohl jsem se podílet na výstavbě elektráren a vedení elektrické energie. Československá energetika byla na vyšší úrovni, než v mnohých západních kapitalistických státech. To proto, že stát investoval mnohem více než soukromé kapitalistické firmy, kterým šlo prvořadě o zisky od zákazníků. Díky změně režimu v roce 1948 jsem nepoznal bídu a měl jsem naplněn svůj život.